Kasvihuone vaatii kunnon pohjan

Piha
Kasvihuonetta leveämmän ja pidemmän noin 80 cm syvän kuopan kaivaminen kovaan savimaahan vei pienissä erissä tehtynä melkein viikon.

Kasvihuonetta leveämmän ja pidemmän noin 80 cm syvän kuopan kaivaminen kovaan savimaahan vei pienissä erissä tehtynä melkein viikon.

Perustuskuopan pohjalle asennettiin kangas estä- mään savimaan ja kiviaineksen sekoittumisen. Salaojan laskuputki kaivettiin tontin takaosassa olevaan ojaan.

Perustuskuopan pohjalle asennettiin kangas estä- mään savimaan ja kiviaineksen sekoittumisen. Salaojan laskuputki kaivettiin tontin takaosassa olevaan ojaan.

Maan alle jäävän sokkelin sisäpuolelle asennettiin 5 cm paksu styroks, jonka tarkoituksena on estää tulevia ruotavaurioita. Samaa styroksia käytettiin laattapintojen alla kasvihuoneen ulkopuolella.

Maan alle jäävän sokkelin sisäpuolelle asennettiin 5 cm paksu styroks, jonka tarkoituksena on estää tulevia ruotavaurioita. Samaa styroksia käytettiin laattapintojen alla kasvihuoneen ulkopuolella.

 Kasvihuoneen sokkelin sisäosa ja tulevan laatoituk- sen alusta täytettiin soramurskeella.


Kasvihuoneen sokkelin sisäosa ja tulevan laatoituk- sen alusta täytettiin soramurskeella.

 Murske täryytettiin kerroksittain vaateriin tarkoi- tusta varten vuokratulla tärylevyllä/lätkällä. Tavoit- teena oli saada tukeva/liikkumaton pohja tulevalle laatoitukselle.


Murske täryytettiin kerroksittain vaateriin tarkoi- tusta varten vuokratulla tärylevyllä/lätkällä. Tavoit- teena oli saada tukeva/liikkumaton pohja tulevalle laatoitukselle.

Kasvihuoneelle lisäkorkeutta antava sokkeli liimat- tiin vaahdolla Lakan kiven yli 20 kg kappaleelta pai- navista Citymuurikivistä. Huolellisen pohjatyön jäl- keen mittatarkat kivet oli helppo latoa päällekkäin.

Kasvihuoneelle lisäkorkeutta antava sokkeli liimat- tiin vaahdolla Lakan kiven yli 20 kg kappaleelta pai- navista Citymuurikivistä. Huolellisen pohjatyön jäl- keen mittatarkat kivet oli helppo latoa päällekkäin.

Ennen laatoitusta pohjan suoruus tarkistettiin ja pintaan levitettiin kerros hienoa asennushiekkaa. Kasvihuoneen perustusvaiheessa tarvitaan erilaisia maa-aineksia.

Ennen laatoitusta pohjan suoruus tarkistettiin ja pintaan levitettiin kerros hienoa asennushiekkaa. Kasvihuoneen perustusvaiheessa tarvitaan erilaisia maa-aineksia.

Lattia ja lähiympäristö laatoitettiin Loimu-laatalla. Sokkelin yläpintaan liimattiin tervanauha estämään kosteuden siirtyminen kasvihuoneen rungon kiinni- tysalustana toimivaan kestopuuhun.

Lattia ja lähiympäristö laatoitettiin Loimu-laatalla. Sokkelin yläpintaan liimattiin tervanauha estämään kosteuden siirtyminen kasvihuoneen rungon kiinni- tysalustana toimivaan kestopuuhun.

Kasvihuone koottiin mukana seuranneen kirjallisen ohjeen mukaisesti mukana tulleen sokkelin päälle. Varsinkin tiivisteiden ja lasien asentaminen oli kär- sivällisyyttä ja huolellisuutta vaativaa työtä.

Kasvihuone koottiin mukana seuranneen kirjallisen ohjeen mukaisesti mukana tulleen sokkelin päälle. Varsinkin tiivisteiden ja lasien asentaminen oli kär- sivällisyyttä ja huolellisuutta vaativaa työtä.