↑ Lasitetut Hollander-savikattotiilet kuuluvat tiilien eliittiin. Monier.

Jyrkälle katolle soveltuu periaatteessa kate kuin kate. Loiva katto on oma lukunsa, sillä hitaasti poistuva vesi ja lumi asettavat rakenteelle erityisvaatimuksia, jolloin käyttökelpoiset vaihtoehdot on syytä selvittää huolella.

Vesikatolla on tärkeä rakennusta suojaava rooli. Toimiva katto syntyy katemateriaalin, aluskatteen ja yläpohjarakenteiden yhteensopivuudesta, sillä eri katteet edellyttävät erilaisia alempia rakenteita. Katon tyyppi, rakenne, materiaali ja väri onkin päätettävä jo ennen rakennusluvan hakemista. Myös kaavamääräykset voivat säädellä katon väriä tai materiaalia, mikä kannattaa selvittää hyvissä ajoin.

Katon monimuotoisuus saattaa vaikuttaa materiaalin valintaan, sillä taitteet on pystyttävä kattamaan kestävästi ja läpiviennit on saatava tiiviiksi. Myös materiaalien painoissa on eroja ja erityisesti vanhan rakennuksen kohdalla rakenteiden kantavuus kannattaa tarkistaa painavampaan vaihdettaessa.

Katemateriaalien äänessä ja ääneneristävyydessä on eroja, mikä kannattaa huomioida lento- ja liikennemelualueilla. Ääneneristävyys on melko verrannollinen materiaalin painoon, mutta huomioi vertailussa myös aluskate ja yläpohjarakenne.

Plannja Kartano -muotolevykate muistuttaa tiilipintaa.

Kokonaisuuden hinta

Omatoimista rakentajaa kiinnostaa, pystyykö katteen asentamaan itse. Tiilistä, itseliimautuvasta bitumikermistä, huopalaatoista ja muotolevykatteista moni selviää muodoiltaan yksinkertaisilla lappeilla itse. Kuumabitumilla kiinnitettävä tai hitsattava bitumikermi sen sijaan vaatii ammattilaista ja konesaumatun teräskatteen tekee peltiseppä. Ammattilaisen työ aiheuttaa luonnollisesti katolle kustannuksia.

Kustannusten vertailu on monimutkaista, koska katto on ratkaisuna kokonaisuus. Kattotyyppi vaikuttaa kustannuksiin eniten ja jokainen kattolyhty taitteineen nostaa hintaa jokaisessa työvaiheessa.

Katemateriaali muodostaa siis vain osan katon hinnasta ja siinäkin kustannuksia syntyy perusneliöhinnan lisäksi erikoisosista ja kattoturvatuotteista. Vaikka materiaalien hinnoissa ja asennuksen työläydessä on jonkin verran eroja, useimmat omakotirakentajat perustavat valintansa talon ulkonäköön ja muihin arvostamiinsa ominaisuuksiin.

Lähteet: 
Toimitusjohtaja Mikko Ahtola, Kattoliitto, www.kattoliitto.fi
Rakenna Oikein – Vesikaton valinnassa ratkaisee ulkonäkö ja toimivuus, Tuomas Venermo, Insinööritoimisto Raksystems Oy