Kaupunkeihin tarvitaan enemmän niittyjä ja tiheitä kuusikoita

Piha
Luonnon monimuotoisuus on todettu hyväksi ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin kannalta. Esimerkiksi allergioita esiintyy vähemmän siellä, missä luontoympäristö on monipuolinen. Lue lisää!

Harvinaiset kasvi- ja eläinlajit säilyvät myös paremmin, jos ne saavat jalansijoja suojelualueiden lisäksi tavallisesta kaupunkiympäristöstä.

Kaupunkiluonnon monimuotoisuutta voidaan lisätä muuttamalla joidenkin viheralueiden hoitotapoja. Biologi Stephen Venn Helsingin yliopistosta nostaa esimerkiksi kaupunkialueiden kuusimetsät. Nykyisten kaupunkimetsien sisällä yhä suurempi osa alueista voitaisiin jättää luonnontilaan.

– Kaupunkimetsiä hoidetaan nykyisin ensisijaisesti virkistyskäyttöä varten, joten ne ovat yleensä liian avoimia ja kuluneita metsissä viihtyville eliölajeille. Metsiin kannattaisikin luoda lisää alueita, joita ei harvenneta eikä ojiteta. Paikalle voidaan jättää myös lahopuuta.

Niityistä suojaa ja silmäniloa

Stephen Venn liputtaa myös kaupunkiniittyjen puolesta. Niiden kasvi- ja eläinlajisto on monipuolinen ja ne tarjoavat kaupunkilaisille silmäniloa. Jo olemassa olevia niittyjä pitäisikin suojata paremmin rakentamiselta.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

– Perinneniittyjä hoidetaan kaupungeissakin jo hyvin, mutta suurin uhka on kaavoitus. Esimerkiksi monia hyviä kallioketoja on viime vuosina rakennettu.
riukuaita ja kaupunkiniitty
Perinneniittyjen suurin uhka on kaavoitus.

Karut täyttömäet ja melunsuojavallit voitaisiin naamioida kuivien niittyjen kasveilla sen sijaan, että ne omia aikojaan alkavat kasvaa lupiinia.

– Varsinkin meluvallit tarjoavat erittäin sopivan alustan ketokasvillisuudelle. Valitettavan usein vallien päälle kuitenkin levitetään puutarhamultaa, johon sitten istutetaan rehevää kasvillisuutta, Stephen Venn toteaa.

Niittyjen hoito oikea-aikaisine niittoineen ja heinän poistoineen vaatii tietysti työtä, mutta palkintona on ympäristön kaunistumisen lisäksi myös harvinaisten ja herkkien kasvilajien määrän kasvu. Samalla pölyttäjähyönteisten määrä lisääntyy.

MAINOS
MAINOS LOPPUU


FM Stephen Venn väittelee 9.8.2013 kello 12 Helsingin yliopiston bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa aiheesta ”Managing forest and meadow habitats for the enhancement of urban biodiversity – messages from carabid beetles and vascular plants” (Metsä- ja niittyhabitaattien hoito kaupunkiluonnon monimuotoisuuden edistämiseksi – viestejä maakiitäjäisistä ja putkilokasveista). Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa E-thesis -palvelussa.