Myitkö käytetyn sähkölaitteen? Olet vastuussa sen turvallisuudesta.

Talo
Käytetyn sähkölaitteen myyjä ja lahjoittaja on vastuussa sähkötuotteen turvallisuudesta. Tukes on valvonnassaan löytänyt vaarallisia sähkölaitteita muun muassa kirpputoreilta. Lue ohjeet!

Sähkölaitteita saa kaupata tai luovuttaa toiselle vain, jos pystyy pyydettäessä osoittamaan laitteen turvalliseksi.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) muistuttaa, että myyjä on aina vastuussa myymänsä sähkötuotteen turvallisuudesta, myytiinpä tuotetta uutena tai käytettynä. Tukes on valvonnassaan löytänyt vaarallisia sähkölaitteita muun muassa kirpputoreilta.

Sähköturvallisuuslain mukaan sähkölaitteista ei saa oikein käytettynä aiheutua sähköiskun, tulipalon tai muutakaan vaaraa. Myyjä on vastuussa myymänsä sähkölaitteen turvallisuudesta. Laki ei tee eroa yksityishenkilön, maahantuojan, jälleenmyyjän, lahjoittajan tai kirpputorimyyjän välillä, vaan jokaisen laitteen myyjän ja luovuttajan on kyettävä täyttämään tämä velvoite.

Muista ennen käytetyn sähkölaitteen myyntiä


Tukesilla on oikeus määrätä käytetynkin laitteen myyjää poistamaan laite myynnistä, jos sähkölaite ei täytä turvallisuusvaatimuksia.

MAINOS
MAINOS LOPPUU
  1. Tee vähintään silmämääräinen tarkastus laitteelle ja varmista, että
  2. Laitteen liitäntäjohto ja pistotulppa (töpseli) ovat ehjät
  3. Laitteen kuori on ehjä
  4. Laitteen kytkimet ja säätimet ovat ehjiä ja toimivi
  5. Valaisimen lampunpitimet ovat ehjät eivätkä ne ole löysällä
  6. Jatkojohdon ulkovaippa, pistotulppa ja jatkopistorasia ovat ehjät, johto on kunnolla kiinni pistotulpassa ja jatkopistorasiassa, eikä pistorasiassa tai -tulpassa ole palaneita kohtia
  7. Laitteeseen liittyvät oleelliset asiakirjat (käyttö-, turva- ja asennusohjeet) ovat laitteen mukana.
  8. Tarvittaessa laitteiden turvallisuus on syytä varmistaa mittausten avulla. Tällaisia ovat mm. eristysvastusmittaus ja maadoitusyhteyden jatkuvuuden mittaaminen.

Tukesilla on oikeus määrätä myyjää poistamaan laite myynnistä, jos sähkölaite ei täytä turvallisuusvaatimuksia.

Lisätietoja: Turvallisuus- ja kemikaalivirasto – Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes), www.tukes.fi

 

MAINOS
MAINOS LOPPUU