Siirry pääsisältöön

Lieden turvallinen käyttö

Keittiö

Turvallisuuden kannalta myös sijoituksella ja hyvillä käyttöedellytyksillä on merkitystä. Välttämättömille tarvikkeille, kuten patalapuille kannattaa järjestää sellainen paikka, josta ne eivät pääse vahingossa putoamaan liedelle.

Liesien turvallisuutta parantavia ominaisuuksia ja turvavarusteita

Turva-ajastimella varustettua turvaliettä käytettäessä on valittava erillisestä valitsimesta lieden käyttöaika. Laite ei kytkeydy päälle, jos ajastimesta ei ole valittu käyttöaikaa. Virta katkeaa valitun käyttöajan kuluttua.

Keittotason suoja estää lapsia vetämästä kuumia keittoastioita päällensä. Valitsimen peittävä suoja estää myös sen, ettei esimerkiksi keittotasolle kurotteleva koira kytke vahingossa liettä päälle. Luukun salvalla estetään lasta avaamasta uunin luukkua. Haluttaessa sen voi poistaa käytöstä. Lieteen on asennettavissa jälkikäteen erilaisia turvalaitteita. Yleisimmin ne katkaisevat virran keittolevyistä tai –alueesta ajan tai keittolevyn/-alueen tehon ja ajan tai lämpötilan perusteella.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Kaasulieden sijoituksessa on omat määräykset

Kaasulieden ostotilanteessa on mainittava käytetäänkö maa- vai nestekaasua, jotta polttimen säätö on oikea kaasutyypille. Ulkokäyttöön tarkoitettuja kaasulaitteita ei saa käyttää sisätiloissa.

Kaasulieden käytössä on otettava huomioon riittävä ilmanvaihto, koska palava liekki kuluttaa happea. Jos happea ei ole riittävästi, nestekaasu palaa epäpuhtaasti muodostaen hajutonta ja myrkyllistä häkää. Kaasulla toimivissa liesissä on liekinvarmistin, joka sulkee kaasun tulon laitteeseen, jos liekki sammuu polttimessa.

Huoltotoimenpiteet ovat välttämättömiä

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Kaasulaitteet on tarkastettava säännöllisesti mahdollisten kaasuvuotojen varalta. Paineensäädin kannattaa vaihtaa viimeistään 10 vuoden kuluttua säätimeen merkitetystä valmistusvuodesta, vaikka säätimen toiminnassa ei olisi ollut mitään vikaa. Sytyttämisvaikeudet ja keltainen liekki kertovat polttimen puhdistustarpeesta. Polttimiin kerääntyvä pöly voi estää kaasun tai palamisilman virtausta polttimille. Puhdista ne käyttöohjeiden mukaisesti.