MAINOS

Arvaatko, kuinka moni kompostoi keittiön biojätteet?

Piha

Kompostointi on luonteva osa pientalojen jätehuoltoa. Kompostoimalla saadaan keittiön biojätteet muutettua mullaksi.

Jaa sosiaalisessa mediassa

Biojätteet kompostoi reilu kolmannes pientaloasujista. Ja niistäkin, jotka eivät vielä kompostoi, reilu 80 prosenttia on kiinnostunut aloittamaan kompostoinnin, selviää Biolanin syyskuussa tekemästä Kompostointikyselystä.

Kotitalousjätteestä noin kolmannes on biojätettä

Keittiön biojätteet ja niiden käsittely

Keittiön biojätteen käsittely

Mikä syys kompostointiin

Näistä syistä kompostoidaan.

Jos tämä kolmasosa käsitelläänkin omalla tontilla eikä kuljeteta jätelaitokselle jatkokäsittelyyn, jätteenkuljetustarve vähenee oleellisesti.

– Ilahduttavan hyvin pientaloasujat ovat ymmärtäneet myös sen, että kompostoimalla saadaan ilmaista multaa. Kyselyyn vastanneista 98,7 prosenttia on sitä mieltä, että kompostoimalla saa puutarhaan arvokasta maanparannusainetta. Yleisimmin kompostimultaa levitetään kukkapenkkiin, pensaiden juurille ja kasvimaalle, kertoo Biolanin puutarhaneuvoja Riikka Kerttula.

Ympäristön kannalta pahin tilanne on, jos biojätteet päätyvät sekajätteen mukana kaatopaikalle. Silloin biojätteen mädäntyessä syntyy metaania, joka on yksi haitallisimmista kasvihuonekaasuista. Uuden jätelain mukaan vuonna 2016 biojätettä ei enää saa päätyä lainkaan kaatopaikoille.

Pahin kompostointiongelma on jäätyminen

Vaikeimpana asiana keittiöjätteen kompostoinnissa pidettiin talvikompostointia. Vastaajista 80,2 prosenttia oli sitä mieltä, että komposti jäätyy helposti talvella. Muiksi kompostointia vaikeuttavaksi tekijöiksi nousivat hidas kompostoituminen ja kompostin haju.

Erilaiset kompostin talvikuivikkeet sisältävät energiaa ja ravinteita, jotka nopeuttavat kompostoitumista ja nostavat lämpötilaa kompostissa. Riittävä kuivikkeen käyttö takaa kompostissa hapekkaat olosuhteet, jolloin mätänemisestä johtuvia hajuja ei synny, kertoo Riikka Kerttula.

Millainen kompostori kompostoi keittiön biojätteet?

 

millainen kompostor

Kysely – Millainen kompostori käytössä.

Keittiön biojätteet syntyvät ympäri vuoden, joten keittiöjätteen kompostointiin tarvitaan kauttaaltaan lämpöeristetty kompostori. Kompostorin tulisi olla myös niin tiivis, etteivät haittaeläimet pääse kompostorin sisään. Kompostoitumisprosessin ylläpitämiseksi tärkeää viedä kompostiin säännöllisesti uutta jätettä ja peittää viety jäte kuivikekerroksella.

 

Lähde: Biolanin sähköiseen kompostointikyselyyn vastasi syyskuun kahden ensimmäisen viikon aikana 945 pientaloasujaa.

 

Voisit olla kiinnostunut myös näistä aiheista:

biojäte lämpökompostori talvikompostointi