Kelvollinen rakennustuote on turvallinen ja terveellinen

Talo

Kolme neljäsosaa Suomessa käytetyistä rakennustuotteista on kotimaassa valmistettuja ja yksi neljäsosa ulkomailta tuotuja. Rakennushankkeeseen ryhtyvän on perusteltua varmistaa, että tämä merkittävä kustannuserä koostuu kelvollisista rakennustuotteista. Tähän on olemassa myös lakisääteinen velvoite.

Jaa sosiaalisessa mediassa

Kelvollinen rakennustuote on turvallinen ja terveellinen

Rakennustuotteiden osuus talonrakentamisen kustannuksista on 55 % eli 12 miljardia euroa. Kolme neljäsosaa Suomessa käytetyistä rakennustuotteista on kotimaassa valmistettuja ja yksi neljäsosa ulkomailta tuotuja. Rakennushankkeeseen ryhtyvän on perusteltua varmistaa, että tämä merkittävä kustannuserä koostuu kelvollisista rakennustuotteista. Tähän on olemassa myös lakisääteinen velvoite.

 

– Säädösten mukaan jo ennen aloituskokousta rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee nimetä tuotekelpoisuuden toteamisen vastuuhenkilöt ja määrittää näiden tehtävät, kertoo tuotekelpoisuuden asiantuntijatehtävistä A-Insinööreissä vastaava DI, TkL Jarmo Leskelä.

Rakennustuotteiden kelpoisuus edellyttää toimenpiteitä rakentamisen kaikilta osapuolilta. Rakennustuotteiden valmistajat, maahantuojat ja jakelijat vastaavat omalta osaltaan rakennustuotteiden asiaankuuluvista CE-merkinnöistä, tuotehyväksynnöistä ja teknisistä asiakirjoista. Rakennushankkeeseen ryhtyvä huolehtii raken-nustuotteiden kelpoisuuden toteamisesta rakennuskohteessa. Suunnittelijan tulee puolestaan esittää tuotteilta vaadittavat suoritustasot suunnitteluasiakirjoissa. Urakoitsijan roolina on ylläpitää tuotekelpoisuuden tarkastus-asiakirjalomaketta rakennustyömaalla. Rakennustuotteiden vaatimustenmukaisuutta valvoo rakennus- ja mark-kinavalvontaviranomainen.

Tuotehyväksyntä osoittaa, että rakennustuote täyttää olennaiset turvallisuus- ja terveellisyysvaatimukset

A-Insinöörit on kehittänyt rakentamisen osapuolille tuotekelpoisuuden asiantuntijapalveluita, joilla huolehditaan rakennustuotteiden kelpoisuuteen liittyvistä lakisääteisistä velvoitteista. Tällaisia palveluja ovat muun muassa tuotekelpoisuuden toteaminen, rakennuspaikkakohtaisen kelpoisuuden osoittaminen, teknisten asiakirjojen laadinta, sekä konsultointi, koulutus ja kehitystuki.

– Rakennustuotteiden kelpoisuutta on helpointa arvioida eurooppalaisen CE-merkinnän avulla. Mikäli tuote ei kuulu CE-merkinnän piiriin, voidaan kelpoisuutta arvioida kansallisen tyyppihyväksynnän, varmennustodistuk-sen tai valmistuksen laadunvalvonnan avulla. Mikäli tuote ei kuulu näidenkään piiriin, tulee kelpoisuus osoittaa rakennuspaikkakohtaisen asiantuntijalausunnon avulla. Asiaankuuluvalla tuotehyväksynnällä voidaan osoittaa että rakennustuote täyttää EU:n rakennustuoteasetuksen ja kansallisen rakennuslainsäädännön olennaiset turvallisuus- ja terveellisyysvaatimukset, kiteyttää Leskelä palveluja.

Jarmo Leskelällä on kuudentoista vuoden kokemus rakennustuotteiden eurooppalaisesta ja kansallisesta edunvalvonnasta, standardisoinnista ja tuotehyväksynnästä. Leskelä kouluttaa alan osaajia aiheenaan muun muassa rakennustuotteiden kelpoisuuden osoittaminen. Seuraava koulutus pidetään Tampereella 21.5.2015.

Lisätiedot:

A-Insinöörit

Erityisasiantuntija, DI, TkL Jarmo Leskelä

jarmo.leskela@ains.fi

www.ains.fi

A-INSINÖÖRIT on rakennuttamisen, rakennesuunnittelun, infrasuunnittelun sekä kallio- ja ympäristösuunnittelun suunnannäyttäjä ja uusien yhteistyömallien luoja. Toimimme Suomessa valtakunnallisesti ja vientiprojekteissa maailmanlaajuisesti. Vuonna 2014 liikevaihtomme oli yli 45 miljoonaa euroa. Työllistämme tällä hetkellä lähes 600 ainutlaatuista asiantuntijaa. A-INSINÖÖRIT-toimintamme perustana ovat asiakkaiden tarpeet ja jokaisen hankkeen tavoitteena on asiakkaan tyytyväisyys, paras asiakaskokemus. A-INSINÖÖRIT haluaa olla asiakkaan ainutlaatuinen asiantuntijakumppani ja samalla toimintatavoiltaan inhimillinen ja sitoutunut.

Lähde: Deski.fi

Voisit olla kiinnostunut myös näistä aiheista:

Ei liitettyjä avainsanoja.