Kemikaalien varoitusmerkit uudistuvat

Talo
Varoitusmerkit.jpg
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes uusii kemikaalien varoitusmerkit. Tutut, oranssipohjaiset merkit korvataan uusilla, puna-valkomustilla merkeillä vaiheittain kesäkuuhun 2017 mennessä. Sekä uusia että vanhoja merkkejä käytetään siirtymäajan rinnakkain.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes uusii kemikaalien varoitusmerkit. Tutut, oranssipohjaiset merkit korvataan uusilla, puna-valkomustilla merkeillä vaiheittain kesäkuuhun 2017 mennessä. Sekä uusia että vanhoja merkkejä käytetään siirtymäajan rinnakkain.

EU:n kemikaaleja koskeva lainsäädäntö muuttuu ja uuden asetuksen myötä myös varoitusmerkit uusiutuvat. Näin kaikkialla maailmassa otetaan käyttöön samat varoitusmerkinnät. Uusissa varoitusmerkeissä on musta symboli valkoisella taustalla ja merkkiä reunustaa näkyvä punainen kehys. Uusien merkkien myötä myös merkkien merkitykset muuttuvat hieman sisällöltään.

Uudet varoitusmerkit ja niiden merkitykset

varoitusmerkit_uusi-myrkyllinen.jpg

Välitön myrkyllisyys

Esimerkiksi torjunta-aineet sekä eliöntorjunta-aineet kuten jyrsijämyrkyt, metanoli.

Kemikaalit, jotka ovat suun, ihon tai hengitysteiden kautta välittömästi myrkyllisiä. Kemikaalit voivat olla välittömästi tappavia. Näitä tuotteita harvemmin löytyy kotitalouksista.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Välttäminen: Hengityssuojaimen, suojakäsineiden tai silmäsuojien käyttö, mahdollisesti myös erityisten työvaatteiden käyttö. Säilytettävä lukitussa tilassa. Hävitä pakkaus asianmukaisesti.

Korvaa merkin: varoitusmerkit_vanha-myrkyllinen.jpg Erittäin myrkyllinen varoitusmerkit_vanha-haitallinen.jpg Ärsyttävä, haitallinen

varoitusmerkit_uusi-krooninen-terveyshaitta.jpg

Krooninen terveyshaitta

Esimerkiksi bensiini, tärpätti, lamppuöljy, selluloosaohenne.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Kemikaalit, jotka aiheuttavat pidempiaikaisia haittoja, kuten syöpää, perimävaurioita, hedelmällisyyden heikentymistä, sikiövaurioita. Myös kemikaalit, jotka aiheuttavat  myrkytysvaurioita tietyissä kohde-elimissä, tai hengitettyinä allergiaa.

Välttäminen: Suojakäsineiden tai silmäsuojien käyttö. Vältä aineen hengittämistä. Hävitä pakkaus asianmukaisesti.

Korvaa merkin: varoitusmerkit_vanha-myrkyllinen.jpg Erittäin myrkyllinen varoitusmerkit_vanha-haitallinen.jpg Ärsyttävä, haitallinen

varoitusmerkit_uusi-terveyshaitta.jpg

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Terveyshaitta

Esimerkiksi jäähdytysneste, kalkinpoistoaine, WC:n puhdistusaine, liimat.

Kemikaalit, jotka aiheuttavat iho- ja silmä-ärsytystä, hengitysteide ärsytystä, allergisia iho-oireita, uneliaisuutta, huimausta tai välitöntä myrkyllisyyttä.

Välttäminen: Suojakäsineiden tai silmäsuojien käyttö. Vältä aineen hengittämistä.

Korvaa merkin: varoitusmerkit_vanha-haitallinen.jpg Ärsyttävä, haitallinen

MAINOS
MAINOS LOPPUU

varoitusmerkit_uusi-syovyttava.jpg

Syövyttävä

Esimerkiksi ammoniakki, etikkahappo, suolahappo, viemärinaukaisuaine.

Kemikaalit, jotka aiheuttavat vakavia silmävaurioita, syövyttävät ihoa tai metalleja.

Välttäminen: Suojakäsineiden tai silmäsuojien käyttö. Vältä aineen hengittämistä.

Korvaa merkin: varoitusmerkit_vanha-syovyttava.jpg Syövyttävä varoitusmerkit_vanha-haitallinen.jpg Ärsyttävä, haitallinen

varoitusmerkit_uusi-syttyva.jpg

Syttyvä

Esimerkiksi etanoli, kynsilakanpoistoaine, moottoripolttoaineet, nestekaasupullot ja aerosolit, joiden ponneaineena on nestekaasu

Syttyvät nesteet ja niiden höyryt, kaasut, aerosolit sekä kiinteät aineet.

Välttäminen: Älä tupakoi näiden läheisyydessä, suojaa avotulelta ja lämmöltä. Säilytä tiiviisti suljettuna ja varastoi viileässä, hyvin ilmastoidussa paikassa. Käytä suojakäsineitä ja silmäsuojia.

Korvaa merkin: varoitusmerkit_vanha-helposti-syttyva.jpg Erittäin helposti syttyvä

varoitusmerkit_uusi-hapettava.jpg

Hapettava

Esimerkiksi valkaisuaineet, desinfiointitabletit ja –nesteet.

Kaasut, nesteet sekä kiinteät aineet, jotka edistävät tai aiheuttavat toisen materiaalin palamisen.

Välttäminen: Älä tupakoi näiden läheisyydessä, suojaa avotulelta ja lämmöltä. Säilytä erillään syttyvistä tuotteista. Käytä suojakäsineitä ja silmäsuojia.

Korvaa merkin: varoitusmerkit_vanha-hapettava.jpg Hapettava

varoitusmerkit_uusi-rajahtava.jpg

Räjähde

Esimerkiksi ilotulitteet, ampumatarvikkeet, nitroglyseriini.

Räjähtävät kemikaalit ja esineet. Näitä tuotteita harvemmin löytyy kotitalouksista.

Välttäminen: Älä tupakoi näiden läheisyydessä, suojaa avotulelta ja lämmöltä. Silmäsuojien käyttö suositeltavaa. Hävitä pakkaus asianmukaisesti.

Korvaa merkin: varoitusmerkit_vanha-rajahtava.jpg Räjähtävä

varoitusmerkit_uusi-ymparistolle-haitallinen.jpg

Ympäristövaarat

Esimerkiksi bensiini, maalit, lakat, liimat, tärpätti sekä eliöntorjunta-aineet kuten muurahaiskarkotteet.

Ympäristölle haitalliset kemikaalit.

Välttäminen: Vältä kemikaalin joutuminen ympäristöön. Älä kaada kemikaalia viemäriin. Hävitä pakkaus asianmukaisesti.

Korvaa merkin: varoitusmerkit_vanha-ymparistolle-haitallinen.jpg Ympäristölle vaarallinen

varoitusmerkit_uusi-painekaasut.jpg

Paineen alaiset kaasut

Esimerkiksi nestekaasupullot, happipullot, hitsauskaasu.

Kaasut, joita säilytetään suljetussa astiassa paineen alaisena (väh. 2 bar)

Välttäminen: Suojattava auringonvalolta. Varmista letkujen ja liittimien tiiviys. Säilytä hyvin ilmastoidussa paikassa.

Korvaa merkin: Tästä vaarasta varoittavaa merkkiä ei ole aiemmin ollut käytössä.

Säilytä kemikaaleja oikein

  • Lue aina ensin pakkausmerkinnät
  • Tutustu varoitusmerkkeihin ja noudata niitä
  • Annostele ohjeen mukaan
  • Älä sekoita kemikaaleja
  • Käytä suojakäsineitä ja –varusteita
  • Älä jätä kemikaaleja lasten tai lemmikkien ulottuville
  • Säilytä kemikaalit aina alkuperäispakkauksessaan
  • Hävitä vanhat kemikaalit asianmukaisesti

Mikäli epäilet altistuneesi tai toisen altistuneen vaarallisille kemikaaleille, kysy neuvoa Myrkytystietokeskuksesta. Puh. 09 471 977 (24h/vrk). www.myrkytystietokeskus.fi

Lue Marttojen opas kodin kemikaaleista >

Lue myös Tukesin esite uusista varoitusmerkeistä ja vältä vaarat kotona >

Lähde: Tukes.fi, Martat