Kiinteistönomistajan muistilista

Sisustus

Silloin kun jätevesien käsittely vaatii tehostamista, kannattaa edetä seuraavasti:

→ Selvitä kunnasta, voiko kiinteistön liittää vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon tai onko viemäri tulossa alueelle lähiaikoina.

→ Tutki mahdollisuutta jätevesien käsitte- lyyn yhdessä naapurin kanssa. Naapurin tai naapureiden kanssa voi rakennuttaa yhteisen käsittelyjärjestelmän, tai tehdä kimppahankintoja yhdessä, jolloin syntyy säästöä.

→ Hanki pätevä ja puolueeton suunnittelija laatimaan jätevesijärjestelmästä suunni- telma. Hyvä suunnittelija ehdottaa use- ampaa mahdollista käsittelymenetelmää, joista yhdessä valitaan sopivin. Tästä rat- kaisusta laaditaan tarkemmat suunnitelmat.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

→ Suunnittelijoita löytyy esimerkiksi jäte- vesineuvontahankkeiden kautta, myös kunnasta voi kysyä yhteystietoja. FISE Oy ylläpitää päteviksi todettujen suunnittelijoiden yhteystietopankkia.

Varmista että:

→ Suunnittelija on selvittänyt kunnasta jätevesijärjestelmille asetetut kuntakohtaiset vaatimukset.

→ Suunnitelmassa on perustellusti selvi- tetty, että ratkaisu täyttää vaatimukset.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

→ Suunnitelmassa on esitetty jätevesijärjestelmän käytön ja huollon toimet, joita olet myös valmis noudattamaan.

→ Hae rakennushankkeelle lupaa kunnan rakennusvalvonnasta ja liitä suunnitelma sekä muut tarvittavat asiakirjat liitteeksi. Älä tee tilauksia tai osta laitteita ennen kuin olet saanut toimenpideluvan.

→ Vertaile järjestelmien osia ja tarvikkeiden hintoja.

→ Kun olet saanut luvan kunnasta, kilpailuta urakoitsija ja tee tilaus.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

→ Huolehdi rakentamisen valvonnasta. Kirjaa rakennustyön työmaapäiväkirjaan rakentamisen vaiheet, mahdolliset maanäytteiden tulokset ja käytetyt materi- aalit. Ota valokuvia rakentamisvaiheista. Tietojen tallennus on tärkeää järjestelmän elinkaaren myöhempiä vaiheita ajatellen.

→ Jos rakentamista ei voida toteuttaa suunnitelman mukaan, sovi muutoksista suunnittelijan kanssa. Huolehdi että muu- toksista tehdään tarkepiirustukset ja ole tarvittaessa yhteydessä kuntaan.

→ Huolehdi että ennen käyttöönottoa järjes- telmästä on käyttö- ja huolto-ohje.

MAINOS
MAINOS LOPPUU