Kiinteistön ylläpidon kustannukset nousivat 3,1 prosenttia vuoden 2007 toisella neljänneksellä vuoden 2006 vastaavasta ajanjaksosta. Ylläpitokustannuksista ovat vuodessa eniten kallistuneet kunnossapito 6,2 prosenttia ja kaukolämpö 5,9 prosenttia. Kevyen polttoöljyn hinta on laskenut 10,0 prosenttia.
 
Työkustannukset nousivat 2,4 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen kiinteistön ylläpidon kustannusindeksistä.
 
Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksin 2000=100 vuosimuutokset
 
Lähde: Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi 2007, 2. neljännes. Tilastokeskus
 
Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi nousi vuoden 2007 toisella neljänneksellä edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä 3,1 prosenttia. Talotyypeittäin tarkasteltuna eniten nousivat toimistorakennuksen ylläpitokustannukset 3,8 prosenttia, asuinkerrostalon 3,7 prosenttia, myymälärakennuksen 3,3 prosenttia sekä terveyskeskuksen ylläpidon kustannukset 2,8 prosenttia. Kokonaisindeksiin sisältymätön omakotitalon indeksi osoittaa ylläpidon kustannusten nousseen 1,8 prosenttia huhti-kesäkuussa vuoden takaiseen vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.
 
Kustannuslajeittain tarkasteltuna vuodessa nousivat eniten kunnossapidon ja kaukolämmön kustannukset. Vuoden aikana lämpökustannuksista kaukolämmön hinta nousi 5,9 prosenttia mutta kevyen polttoöljyn laski 10,0 prosenttia.
Kiinteistön ylläpidon kustannusind lämpö sähkö  
 
Rakennustyypeittäin tarkasteltuna eniten nousivat teollisuushallin (1,2 %) koulurakennuksen (0,8 %) ja asuinkerrostalon (0,7 %) indeksit. Kokonaisindeksiin kuulumattoman omakotitalon indeksi nousi 2,5 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Kustannuslajeittain tarkasteltuna eniten edellisestä neljänneksestä nousivat kevyt polttoöljy 8,7 prosenttia sekä tarveaineet ja kunnossapito 1,4 prosenttia. Sähkön hinta laski 2,0 prosenttia edelliseen neljännekseen verrattuna.
 
Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi 2000=100 rakennustyypeittäin
Kiinteistön ylläpidon kustannusind rakennsutyypeittäin  
 
Vertailtaessa kiinteistön ylläpidon kustannusindeksiä, rakennuskustannusindeksiä ja kuluttajahintaindeksiä, on kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi noussut selvästi muita enemmän viimeisen neljän vuoden aikana. Tämä johtuu erityisesti lämmityskustannusten noususta, jossa kevyen polttoöljyn hinta on lähes kaksinkertaistunut aina vuoden 2006 kolmanteen neljännekseen saakka.
 
Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksin, rakennuskustannusindeksin ja kuluttajahintaindeksin kehitys
Kiinteistön ylläpidon kustannusind kehitys 00-07  
 
Lähde: Tilastokeskus