Ylläpitokustannuksista vuodessa eniten kallistuivat lämpökustannukset 16,5 prosenttia. Lämpökustannusten hintaa nosti kevyen polttoöljyn hinnan nousu 41,6 prosentilla. Työkustannukset nousivat 4,1 prosenttia, kunnossapitokustannukset 5,4 prosenttia ja muut kustannukset 9,6 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen kiinteistön ylläpidon kustannusindeksistä, jonka perusvuosi on nyt vaihdettu. Nykyinen indeksi on 2005=100. Uudistuksessa on päivitetty sekä talotyyppien sisäinen kustannusjakauma että talotyyppien keskinäiset painot kokonaisindeksissä.
 
Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksin 2000=100 vuosimuutokset, %
Lähde: Tilastokeskus.