Lämpökustannusten hintaa nosti erityisesti kevyen polttoöljyn hinnan nousu 56 prosentilla. Työkustannukset nousivat 5,1 prosenttia, kunnossapitokustannukset 5,5 prosenttia ja muut kustannukset 7,3 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen kiinteistön ylläpidon kustannusindeksistä, jonka perusvuosi on nyt vaihdettu. Nykyinen indeksi on 2005=100. Uudistuksessa on päivitetty sekä talotyyppien sisäinen kustannusjakauma että talotyyppien keskinäiset painot kokonaisindeksissä.
 
Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksin 2000=100 vuosimuutokset, %

 

Lähde: Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi 2008, 2. neljännes. Tilastokeskus
 
Kiinteistön ylläpidon kustannusten nousu yhä kiihtynyt
Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi nousi vuoden 2008 toisella neljänneksellä edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä 9,1 prosenttia. Talotyypeittäin tarkasteltuna eniten nousi teollisuushallien ylläpitokustannukset 12,2 prosentilla.
 
Asuinkerrostalojen ylläpitokustannukset nousivat 8,0 prosenttia, myymälärakennusten 8,4 prosenttia, toimistorakennusten 7,8 prosenttia, terveyskeskusten 7,4 prosenttia ja koulurakennusten 9,0 prosenttia.
 
Kokonaisindeksiin sisältymätön omakotitalon indeksi osoittaa ylläpidon kustannusten nousseen 13,8 prosenttia tämän vuoden huhti-kesäkuussa viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna
 
Kustannuslajeittain tarkasteltuna vuodessa nousivat eniten lämpökustannukset 20,5 prosentilla. Lämpökustannusten hintaa nosti erityisesti kevyen polttoöljyn hinnan nousu 56 prosentilla. Muut kustannukset nousivat vuoden aikana 7,3 prosenttia ja kunnossapitokustannukset 5,5 prosenttia.
 
Kiinteistön ylläpitokustannus 2. nelj
Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi 2005=100

 

 
Vuoden 2008 1. neljänneksestä vuoden 2008 2. neljännekseen kokonaisindeksin nousu oli 2,3 prosenttia.
 
kiint ylläpito lämpö sähkö 808
Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi 2000=100 Käyttöaineet: lämpö ja sähkö

 

 
Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi on noussut rakennuskustannusindeksiin ja kuluttajahintaindeksiin verrattuna huomattavasti rivakammin vuoden 2007 loppupuolelta lähtien. Rakennuskustannusindeksin kasvuvauhti on jo pidemmän aikaan ollut tasaista, sitä vastoin kuluttajahintaindeksin kasvuvauhti on viime aikoina hieman kiihtynyt. Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksin voimakkaaseen kasvuun on vaikuttanut erityisesti lämpökustannukset.
 
Kiinteistön ylläpitokustannus kehitys
Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksin, rakennuskustannusindeksin ja kuluttajahintaindeksin kehitys

 

 
 
Lähde: Tilastokeskus