Kiinteistöt

Selvitys kiinteistön jätevesien käsittelystä
Myös malli selvityslomakkeen lähetekirjeeksi
Linkki
Selvitys kiinteistön jätevesijärjestelmästä
Mallilomake
Linkki
Tietoa asuntokauppalaista    

   

Tietoa asuntokauppalaista
linkki    

   

Tietoa kiinteistön kaupasta    

   

Tietoa kiinteistön kaupasta
linkki    

   

Tietoa talopaketin hankinnasta    

   

Tietoa talopaketin hankinnasta
linkki    

   

102 Tiedot asuntoyhteisön ja osakkaan verotusta varten 2005 (3072)    
Asunto-oy ja muu keskinäinen kiint. oy antaa tietoja rakennuksissa olevista huoneistoista verotusarvon laskemista varten sekä verovuoden aikana tapahtuneista muutoksista. – [ Verohallinto ]
linkki    

   

18 Luettelo käyttö- ja sijoitusomaisuuskiinteistöistä 2004 (3021v04)    

   

Luettelo verovelvollisen elinkeinotoiminnan käytössä olevista kiinteistöistä. – [ Verohallinto ]
linkki    
18 Luettelo käyttö- ja sijoitusomaisuuskiinteistöistä 2005 (3021v05)    

   

Lomaketta käytetään lomakkeiden 6B, 6 ja 4 liitelomakkeena. – [ Verohallinto ]
linkki

   

3 Kiinteistöselvitys 2004 (3005v04)    

   

Lomake annetaan, jos kiinteistö on hankittu tai luovutettu verovuonna tai jos tiedot ovat muuttuneet edellisestä vuodesta. – [ Verohallinto ]
linkki    

   

6012 Ilmoitus varainsiirtoverosta (6012v03)    

   

Tätä lomaketta käyttää osakkeen tai muun arvopaperin ostaja tai muu luovutuksensaaja. Lomaketta käytetään myös silloin, kun ilmoitetaan kiinteistön luovutus, jolle ei ole haettava lainhuutoa (esim. vapaaehtoinen tilusvaihto). – [ Verohallinto ]
linkki    

      

Ilmoitus naapurin rakennushankkeesta ja hakemuksen vireille tulosta (ke6696)    

   

Lomake, jolla ilmoitetaan naapurille vireille tulevasta rakennuslupahakemuksesta. – [ Kunnat ]
linkki    

   

Varainsiirtovero (6022v04)    

   

Tällä lomakkeella maksetaan varainsiirtovero. – [ Verohallinto ]
linkki    

   

Varainsiirtoveron palautushakemus (6017v02)    

   

Lomaketta käytetään haettaessa palautusta kiinteistöjen ja arvopapereiden luovutuksesta maksetusta varainsiirtoverosta tai leimaverosta. – [ Verohallinto ]
linkki    
7 Vuokratulot 2005 (3011)    

   

Lomakkeella ilmoitetaan osakehuoneistosta ja kiinteistöstä saadut vuokratulot. – [ Verohallinto ]
linkki