Kompostointi ei ole vaikeaa, kunhan valitsee kompostorin oikein ja muistaa muutaman pikkuvinkin. Tarvitset lämpöeristetyn kompostorin, jos haluat kompostoida ympäri vuoden keittiössä syntyvää talousjätettä. Kesämökin kompostorin sen sijaan ei tarvitse olla lämpöeristetty, mutta pidä huoli siitä, etteivät hiiret ja muut eläimet pääse herkuttelemaan ruoantähteillä.

Oikea koko on tärkeä

Nelihenkisen perheen talousjätteille riittää yleensä noin 200–250 litran kompostori. Jos ostat liian ison, jätteitä on liian vähän, eikä maatuminen pääse vauhtiin. Liian pieni taas ei ehdi kompostoida jätteitä tarpeeksi nopeasti. Jos asut yksin tai kaksin, mutta kompostointi kiinnostaa, kysy olisivatko naapurisi halukkaita hankkimaan yhteisen kompostorin

Mitä kompostoriin?

Voit kompostoida kaikkia eloperäisiä, myrkyttömiä ja maatuvia jätteitä. Älä nakkaa kompostoriin tupakantumppeja, tuhkaa tai kalkkia. Tuhka ja kalkki nostavat kompostorin pH-tasoa ja tappavat pieneliötoiminnan.

Muovi ei sovi kompostoriin. Älä käytä kotikompostorissa biohajoavia kompostointipussejakaan, sillä niiden on todettu hajoavan liian hitaasti. Kotioloissa jätteiden palaminen ei pääse käytännössä ollenkaan vauhtiin, jos heität jätteet kompostoriin pussissa.

Saat jätteet siististi keittiöstä kompostoriin, kun sirottelet kompostiastian pohjalle valmiiksi kuiviketta.

Käytä sopivan karkeaa kuiviketta

On tärkeää, että käytät kompostorissa oikeanlaista kuiviketta. Jos kuivike on liian hienojakoista, jätteet painuvat kasaan, ilma ei kulje ja tuloksena on pahalta haiseva tunkio. Sopivan karkea kuivike ei painu kasaan palamisen edistyessä ja jätteiden hajotessa.

Voit sekoittaa kuiviketta myös itse. Silppua oksista ja risuista karkeaa silppua oksasilppurilla ja sekoita joukkoon kalkitsematonta turvetta. Turve sitoo kosteutta ja vähentää kompostoinnissa syntyviä hajuja.

Kompostori on aika tyhjentää, kun säiliössä on tyhjää tilaa jäljellä noin kolmannes tilavuudesta. Tyhjennystarve riippuu kompostorista, perheen koosta ja kompostorin käyttötavoista: tyhjennys voi olla tarpeen 3–4 kertaa vuodessa tai vain keväällä tai syksyllä.

Puutarhajätteet erikseen

Puutarhan rikkaruohot ja risut voit kompostoida lämpöeristämättömään ja rakenteeltaan yksinkertaisempaan puutarhakompostoriin.

Älä kompostoi puutarhassa syntyviä jätteitä talousjätekompostoriin. Ruoho ja lehdet hajoavat hitaasti ja pysäyttävät hyvässä vauhdissa olevan prosessin nopeasti. Kun syksyllä tyhjennät keittiöjätekompostorin, nakkaa muutama lapiollinen puutarhakompostoriin. Näin vauhditat palamisprosessia.

Lähde: Biolanin Ympäristöopas, 2009.