Kotitalousvähennyksen määrä kasvaa – valtiolta lisää tukea öljylämmityksestä luopumiseen

LämmitysTalo

Valtio kannustaa kotitalouksia luopumaan öljylämmityksestä ja siirtymään ilmastolle ystävällisempien lämmitysmuotojen käyttöön. ELY-tuen rinnalla energiaremontin kotitalousvähennyksen määrää kasvatettiin.

Jaa sosiaalisessa mediassa

Ihmiset ovat tällä hetkellä innostuneempia lämpöpumpuista kuin koskaan aiemmin. Niiden tehot ovat parantuneet viime vuosina huomattavasti, joten öljylämmityksestä luopuminen tuntuu mielekkäältä ja ympäristöystävälliseltä vaihtoehdolta.

Valtio tukee kotitalouksia, jotka vaihtavat öljypolttimon ilma-vesilämpöpumppuun tai maalämpöpumppuun. Ympärivuotisessa asuinkäytössä olevien pientalojen omistajille on jonkin aikaa tarjottu valtionavustusta öljylämmitysjärjestelmän poistamiseen ja korvaamiseen muilla lämmitysmuodoilla. Avustusta myönnetään takautuvasti kustannuksiin, jotka ovat syntyneet 1.6.2020 jälkeen.

Tässä vaiheessa avustukseen on myönnetty yhteensä noin 48 miljoonaa euroa, joista viimeiset 10 miljoonaa euroa vuoden 2021 ensimmäisessä lisätalousarviossa.

Tätä niin kutsuttua ELY-rahaa onkin haettu ahkerasti, ja hakemusten käsittely on jopa ruuhkautunut suuren suosion takia. Käsittelyaika on hakemuksen jättämishetken mukaan noin 4–6 kuukautta. 

Kaikki Suomen hakemukset käsitellään Pirkanmaan ELY-keskuksessa ja sieltä kerrotaan, että nyt myönnetyt noin 48 miljoonaa euroa riittävät yhteensä noin 13 000 hakijalle, mutta hakemuksia on nyt jo tullut enemmän. Kesän aikana selviää, tuleeko määrärahaa vielä lisää ja kuinka paljon. Osa sisällä olevista ja sinne toimittavat hakemukset jonottavat siis uutta avustusmäärärahaa.

Avustusta voi hakea niin kauan kuin määrärahaa riittää, kuitenkin enintään syksyyn 2022 asti. Hankkeen on oltava valmis ja maksatushakemuksen perillä viimeistään 18.11.2022.

 

↑Tähän taloon tuli ilmalämpöpumppu 16 vuotta vanhan öljylämmityksen tilalle, ja samalla vietiin pois öljysäiliö. Enää ei tarvitse ostaa öljyä tai tilata nuohoojaa putsaamaan öljykattilaa. 

Ilma-vesilämpöpumppujen suosio pomppasi tuen ansiosta

Vuoden ensimmäisenä kolmena kuukautena myytiin enemmän ilma-vesilämpöpumppuja kuin maalämpöpumppuja, mikä on täysin poikkeuksellista Suomen Lämpöpumppuyhdistyksen tilastointihistorian aikana.

– Se johtuu valtion antamasta öljykattilan tapporahasta. Ilmastotalkoissa valtion ohjaus ja taloudellinen tuki onkin tehokas tapa saada kotitaloudet luopumaan öljylämmityksestä Suomessa, pohtii Mikko Ranta Boschilta.

Kielteisiä ELY-rahapäätöksiä on tehty 240, ja niiden perustana on ollut lämmitysremontin toteuttaminen ennen kesäkuuta viime vuoden kesäkuuta tai se, että asunto ei ole ympärivuotisesti asuttu.

↑Energiaremontti on usein myös remontti kohti helpompaa elämää, koska vanhat laitteet korvataan uudenaikaisilla. Mikko Ranta Bochilta kertoo, että ilma-vesilämpöpumppujen suosio on kasvanut paljon ELY-tuen ansiosta.

Kotitalousvähennyksen määrän nostaminen suosii maalämpöä

Hallitus päätti puoliväliriihessään tukea yksityistalouksien energiaremonttia myös nostamalla kotitalousvähennyksen määrää: öljylämmityksestä luopumisessa kotitalousvähennyksen enimmäismäärää kasvatetaan 2 250 eurosta 3 500 euroon ja korvausprosentti korotetaan 40:stä 60:een. Muutos on määräaikainen ja voimassa 2022–2027.

– Valtio ohjasi tuella markkinoita enemmän ilma-vesilämpöpumppuja suosivaksi, ja nyt kotitalousvähennystä kasvattamalla tilanne tasoittuu, Ranta toteaa.

Tämä korotus auttaa nimenomaan niitä kotitalouksia, jotka valitsevat uudeksi energiamuodokseen maalämmön. Maalämpöpumpussa asennuskulut ovat laitekuluja suuremmat, kun taas ilmavesilämpöpumpussa tilanne on päinvastainen, eli laitteet maksavat enemmän kuin asennus.

Maalämmön asennuskulut koostuvat maalämpökaivon porauskuluista ja laitteiden asennuksista.

– Kustannukset toki vaihtelevat aina kohteen ja tehtävän remontin mukaan, mutta voisi arvioida, että maalämmön hankkija saa reilut 80 prosenttia kotitalousvähennystä porauskustannuksista ja noin 2 000 euroa asennuksesta, Ranta laskee.

Ilma-vesilämpöpumpun asentamiskulut ovat pienemmät kuin laitekulut. Sen asentamiseen kannattaa siis edelleen käyttää ELY-tukea niin kauan kuin sitä on saatavilla, sillä se ei kohdistu pelkkään työmäärään vaan kokonaiskustannuksiin.

Julkaisuun liitetyt avainsanat:

ELY-keskus ely-keskus rahoitus eroon öljylämmityksestä ilma-vesilämpöpumppu Ilma-vesilämpöpumpun asentamiskulut maalämmitys Maalämmön asennuskulu maalämpöpumppu öljylämmitys


Artikkelin aiheeseen liittyviä yrityksiä: