Kuka perheessä päättää pianon paikan?

Sisustus
Kodin sisustuksen oleellinen osa on piano tai muu soitin, kertoo tuore kyselytutkimus. Soittimen muotoilu vaikuttaa myös ostopäätökseen. Lue lisää!

Vajaalle viidennekselle pianon tai flyygelin muotoilu on merkittävä valintakriteeri ja miltei kolmannekselle hintaakin tärkeämpi. Pianon paikan päättää yleisimmin nainen, mutta miltei kaksi prosenttia kertoi luottavansa sisustussuunnittelijaan.

Soittimen merkitys sisustuksessa


Yleisimmin piano sijoitetaan olohuoneeseen (70 %).

F-Musiikki tutki pianon ostoon vaikuttavia kriteerejä ja soittimen merkitystä sisustuksessa

  • Vastaajista suurin osa (70 %) arvioi soittimen olevan oleellinen osa sisustusta
  • Miltei 30 % piti ulkonäköä ja muotoilua hintaa merkittävämpänä tekijänä ostopäätöksessään.
  • Suurin merkitys ostopäätöksessä on laadulla (70 %).
  • Yli puolet vastaajista (56 %) kertoi sijoittavansa pianon kodissa paikkaan, jossa sitä on miellyttävintä soittaa.
  • Miltei viidennes kuitenkin valitsee pianon paikan sen mukaan, missä soitin näyttää parhaalta.
  • Yleisimmin piano sijoitetaan olohuoneeseen (70 %)
  • Pianon paikan päättää nainen (53 %).

Suurin osa ostaa pianon kertamaksulla, mutta vajaa 20 % olisi kiinnostunut rahoitusvaihtoehdoista. Viidennes vastaajista arvioi, että olisi ostanut kalliimman pianon, jos rahoitus olisi ollut helpommin järjestettävissä.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Tutkimuksen toteutus: F-musiikki Oy verkkokyselynä