Sen sijaan tietokone on jo käytössä 72 prosentilla ja Internet-yhteys 67 prosentilla talouksista. Digisovittimenkin yleistyminen on kuitenkin ollut nopeata parin viime vuoden aikana. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin yhteydessä neljästi vuodessa tehtävään laitetiedusteluun, johon osallistui toukokuussa 1 562 kotitaloutta.
 
Useampi kuin yksi digisovitin oli toukokuussa 11 prosentissa kotitalouksista. 43 prosenttia talouksista omisti antenni- tai kaapelivastaanottoon tarkoitetun digiboksin ja 4 prosenttia satelliittidigisovittimen. Tallentavan eli kiintolevyllisen digisovittimen oli hankkinut 12 prosenttia kotitalouksista. Vielä kaksi vuotta sitten digisovitin oli harvemmalla kuin joka viidennellä taloudella.
 
Toukokuussa 23 prosenttia kotitalouksista – 14 prosenttia varmasti – aikoi ostaa digisovittimen puolen vuoden kuluessa. Joka viides hankintaa suunnittelevista omisti ennestään digisovittimen. Viihde-elektroniikkaa yleensä suunnitteli hankkivansa lähikuukausina 43 prosenttia kotitalouksista.
 
Tilastojulkistus kokonaisuudessaan Tilastokeskuksen sivuilla.