Kuluttajien luottamus talouteen ennallaan elokuussa
Luottamus talouteen oli hieman vahvempi kuin vastaavaan aikaan viime vuonna ja pitkällä ajalla keskimäärin. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 1. – 18. elokuuta 1 540 Suomessa asuvaa henkilöä.
 
Kuluttajien luottamusindikaattorin kaikissa neljässä osatekijässä oli elokuussa vain vähäisiä muutoksia edelliskuuhun verrattuna. Sekä oman että Suomen talouden suhteen varovaisuus lisääntyi hieman. Kuluttajien odotukset omasta taloudestaan olivat toista kuukautta peräkkäin huonommat kuin vuoden takaiset ja myös hieman vaisummat kuin keskimäärin vuoden 1995 jälkeen. Kuluttajat arvioivat kuitenkin rahatilanteensa ja säästämismahdollisuutensa edelleen erinomaisiksi. Toisaalta lainanoton kannattavuuden laskettiin heikentyneen selvästi ja inflaation kiihtymistä ounasteltiin.