• sähköenergian hinta laski ja siirtohinnat nousivat
  • kiinteiden maksujen osuus kotitalouskäyttäjän sähkölaskusta noin viidennes

Aivan viime vuoden lopulla ja tämän vuoden alussa määräaikaiset sopimustarjoukset ovat kuitenkin kääntyneet nousuun. Edelleenkin suurimmalle osalle sähkönkäyttäjistä on saatavilla paikallisen myyjän julkista vähittäishintaa edullisempia ulkopuolisten myyjien sopimustarjouksia. Keskimäärin kotitaloudet voisivat säästää noin 50 euroa ja sähkölämmittäjät noin 135-185 euroa vuodessa kilpailuttamalla sähköntoimittajansa.

Siirtohinnat nousivat vuoden 2009 aikana kotitalouksille keskimäärin 6,6 prosenttia ja sähkölämmittäjätalouksille 6,0 prosenttia. Kokonaisuudessaan kotitalouksien sähkölaskuun tuli viime vuoden aikana 1,6 prosentin ja sähkölämmittäjille 1,1 prosentin korotus. Kotitalous maksoi tämän vuoden alussa sähköstään vuositasolla 10 euroa enemmän kuin vuosi sitten. Sähkölämmittäjätalouksille syntyi lisäkustannusta vuodessa keskimäärin 21 euroa.

Energiamarkkinaviraston laatiman selvityksen mukaan kiinteiden maksujen osuus kotitalouskäyttäjän sähkölaskusta oli tämän vuoden alussa noin 21 prosenttia. Kiinteät maksut ovat 2000-luvun ajan nousseet voimakkaammin kuin kulutukseen perustuvat maksut. Erityisesti sähkön siirron hinnoittelussa kiinteiden maksujen merkitys on kasvanut. Kotitalouden maksamissa siirtomaksuissa kiinteiden maksujen osuus on nykyään noin 43 prosenttia.