Kuluttajien luottamusindikaattorin neljästä osatekijästä odotukset säästämismahdollisuuksista paranivat elokuussa edelliskuuhun verrattuna ja olivat valoisimmat kautta aikojen. Muut indikaattorin osatekijät pysyivät elokuussa suunnilleen ennallaan. Kuluttajien usko omaan talouteensa oli vahva, mutta odotukset Suomen taloudesta heikkenivät edelleen. Sen sijaan työttömyyden vähenemiseen luotettiin yhä yleisemmin. Säästämisen kuluttajat kokivat elokuussa ennätyksellisen kannattavaksi ja vastaavasti lainanottonäkymien hiipuminen jatkui. Lisäksi inflaation arvioitiin nopeutuvan.
Kuluttajien näkemykset taloudesta elokuussa 2007, saldolukuja*
 
 
Elokuussa 25 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista 21 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Oman taloutensa kohentumiseen luotti elokuussa 31 prosenttia kuluttajista ja vain 11 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa.
 
Kuluttajista 49 prosenttia odotti elokuussa, että työttömyys vähenee seuraavan vuoden aikana, ja 18 prosenttia arvioi työttömyyden lisääntyvän. Vastaavat osuudet olivat vuosi sitten 35 ja 28 prosenttia. Työllisistä 15 prosenttia uskoi elokuussa työttömyyden uhan viime kuukausina vähentyneen omalla kohdallaan ja 8 prosenttia puolestaan arvioi uhan kasvaneen.
 
Kuluttajat ennustivat elokuussa, että kuluttajahinnat nousevat 2,8 prosenttia seuraavien 12 kuukauden aikana. Inflaatio-odotuksen pitkän ajan keskiarvo on 2,0 prosenttia.
Elokuussa ennätykselliset 79 prosenttia kuluttajista piti ajankohtaa hyvänä säästämiselle. Vuosi sitten näin ajatteli 67 prosenttia kuluttajista. Kotitalouksista 68 prosentilla oli jäänyt rahaa säästöön ja peräti 82 prosenttia uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana.
 
Lainan ottamisen arvioi elokuussa kannattavaksi enää 50 prosenttia kuluttajista. Vastaava osuus oli vuosi sitten 63 prosenttia. Kotitalouksista 12 prosenttia suunnitteli ottavansa lainaa vuoden sisällä.
 
Kuluttajista 44 prosenttia piti elokuussa kestotavaroiden ostamista kannattavana. Monilla kotitalouksilla oli aikeita käyttää rahaa muun muassa kodin sisustukseen ja kodintekniikan hankintaan. Vuoden sisällä 19 prosenttia kotitalouksista aikoi joko melko tai hyvin varmasti ostaa auton ja 9 prosenttia asunnon.
 
Kuluttajabarometrin elokuun haastatteluissa selvitettiin myös erilaisten laitteiden omistusta kotitalouksissa. Laitetiedot ja digisovittimen yleistymistä käsittelevä tiedote julkaistaan perjantaina 31. elokuuta kello 9.00.
 
Kuluttajien luottamusindikaattori 10/1995-8/2007
kuluttajien luottamusindikaattori 95-07  
 
Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua
10/1995-8/2007
kuluttajien odotukset ommasta ja suomen taloudesta 95-07  
 
Kuluttajien luottamusindikaattori EU-maissa, heinäkuu 2007
Indikaattorin poikkeama maan keskiarvosta 10/1995-7/2007*
kuluttajien luottamusindikaattori EU-maissa  
*laskettu kausitasoitetuista sarjoista
Lähde: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results, July 2007
 
Lähde: Kuluttajabarometri 2007, elokuu. Tilastokeskus