Kuntien taloustilanne koheni vuosikatteilla arvioiden vuonna 2006. Tilastokeskuksen keräämien tilinpäätösarvioiden mukaan kuntien yhteenlaskettu vuosikate oli viime vuonna vajaat 1,5 miljardia euroa.
Vuosikate kasvoi edellisestä vuodesta lähes kolmanneksen ja oli myös talousarvioissa ennakoitua parempi. Myös kuntien lainakannan kasvuvauhti hidastui. Kuntayhtymien talous jatkoi vahvistumistaan edellisten vuosien tapaan. Niiden yhteenlaskettu vuosikate kasvoi noin 11 prosenttia.
Kuntien toimintakatteiden heikkeneminen jatkui lähes samalla viiden prosentin vauhdilla kuin edellisinäkin vuosina. Verotulojen 903 miljoonan ja valtionosuuksien 426 miljoonan euron lisäys ylitti kuitenkin selvästi toimintakatteiden 921 miljoonan euron heikkenemisen, mikä näkyy vuosikatteiden kasvuna. Vuosikate asukasta kohti oli kunnissa 282 euroa. Edellisenä vuonna vastaava luku oli 213 euroa. Myös negatiivisen vuosikatteen kuntien ja kuntayhtymien lukumäärä väheni edellisestä vuodesta. Kaikkiaan 84 kunnan ja 25 kuntayhtymän vuosikate jäi miinukselle vuonna 2006. Vuotta aiemmin vastaavia kuntia oli 134 ja kuntayhtymiä 30. Negatiivisten katteiden summa väheni kunnissa -80 miljoonasta eurosta -34 miljoonaan euroon ja kuntayhtymissä puolestaan nousi -5 miljoonasta eurosta -8 miljoonaan euroon.