ANNE KYTÖLÄ
KUVAT VALMISTAJIEN JA MAAHANTUOJIEN
Villa 9000, Tuli-Sähkö
Erotteleva
Kaikkiin sisälle asennettaviin käymälöihin on hyvä asentaa sähköinen tuuletin, joka vie hajut ulos. Hajujen välttämiseksi virtsa ja ulosteet on eroteltava toisistaan. Separett Villa 9000 -käymälässä virtsa erotetaan kiinteästä jätteestä jo istuinosassa. Kiinteät ainekset kerääntyvät säiliöön, ja virtsa ohjataan laitteen ulkopuolelle. Säiliön tyhjentäminen ja puhtaana pitäminen on helpompaa, jos käyttää säiliössä maatuvaa biosäkkiä. Se voidaan nostaa sellaisenaan kompostoitumaan. Laite ei itsessään kompostoi. Villa 9000 maksaa noin 860 euroa. Maahantuonti Tuli-Sähkö Oy.
Mulltoa, Sunwind
Nesteet haihduttava
Nestemäiset jätteet haihtuvat ilmaan Sunwindin Mulltoa-käymälöistä. Käymälöitä on useita eri kokoja: 10, 20, 45 ja 60. Kaikki Mulltoa-mallit tarvitsevat sähköä, koska nesteet lämmitetään ja haihdutetaan sähkövastuksen avulla ja ilmastointiputken kautta ulos. Kiinteät ainekset sekoittuvat säiliössä olevaan multaan. Mallissa 10 massa sekoittuu ja saa ilmaa, kun käyttäjä kääntää vipua. Muissa malleissa on sähkökäyttöinen sekoittaja. Termostaatti pitää massan lämpötilan sopivana. Käymälä asennetaan suoraan lattialle. Mulltoa 10 maksaa noin 995, Mulltoa 20 noin 1 149, Mulltoa 45 noin 1 495 ja Mulltoa 60 noin 1 790 euroa, Sunwind.
Excel, Sun-Mar
Kompostoiva
Sisäkäyttöön suunniteltu Sun-Marin Excel kerää ja kompostoi jätteet. Laite sopii 3–5 hengelle vakituiseen käyttöön. Mökillä käyttäjiä voi olla 6–8. Jätökset kertyvät rumpuun, ja kun se on puoliksi täynnä, osa sisällöstä tyhjennetään alla olevaan kompostilaatikkoon kääntämällä rumpua vastapäivään. Sähköä tarvitseva Excel maksaa noin 1 610 euroa. Ilman sähköä toimivan Excel NE:n hinta on noin 1 520 euroa, maahantuonti Sun-Mar.
Naturum, Biolan
Kompostoiva
Sisäkäyttöön tarkoitetussa Naturum-käymälässä on rumpukompostori, jonne ulosteet saadaan polkaisemalla jalkavipua. Rummusta kompostoitunut massa siirtyy vähitellen tyhjennysastiaan. Rumpuun lisätään viikoittain kuiviketta. Naturum-käymälä maksaa noin 1 400 euroa, Biolan.
Cinderella Ecocat, Callidus
Polttava
Ulosteet ja virtsa muuttuvat sähkön avulla tuhkaksi Cinderella Ecocatissa. Jätökset poltetaan 600 asteessa heti käytön jälkeen. Tuhka-astia on tyhjennettävä noin kerran viikossa. Käymälä on tarkoitettu 1–9 henkilön käyttöön. Palamiskaasut johdetaan ulos poistoputkea pitkin. Hinta alkaen 3 685 euroa, Callidus.
Privetti, PikkuVihreä
Pakastava
Kylmää kyytiä. PikkuVihreä valmistuttaa Suomessa Privetti-käymälöitä, joissa jätökset jäätyvät. Tuotokset kerätään biohajoavaan pussiin, joka viedään täyttyessään kompostiin. Neljän hengen jatkuvassa käytössä pussi täyttyy noin viikossa. Laite asennetaan suoraan lattialle. Tarvitsee toimiakseen sähköä. Hinta noin 1 350 euroa, PikkuVihreä.
Suorat linkit jutussa esiintyvien yritysten yhteystietoihin www.suomela.fi/ekovessa408