MAINOS

Jaa sosiaalisessa mediassa

Kahden eri vaiheen 0-johto

Pitääkö kahden eri vaiheella olla omat 0-johdot? Eri sulakkeen takana olevat vaihejohdot menisi samassa putkessa, toinen vaihe valaistus ja toinen vaihe lämpöpattereille. Erään henkilön mukaan molemmille vaiheille pitää olla oma 0-johto?

-KariAsiantuntija vastaa

Kolmivaiheisen ryhmäjohdon voi toteuttaa siten, että eri vaiheet syöttävät eri yksivaiheisia kuormia. Esimerkiksi autokatokselle voi viedä kolmivaiheisen ryhmäjohdon, joista jakaantuu yksivaiheisia syöttöjä esimerkiksi valaistukselle ja pistorasioille. Tällaisen kolmivaiheisen ryhmän vaihejohtimet on voitava erottaa yhdellä kolmivaiheisella erotuslaitteella, esimerkiksi johdonsuojakatkaisijalla.

Tällainen ratkaisu on siis mahdollista, mutta näiden suojalaitteen tulee olla yhteinen: jos kaapelissa on vika, toinen suojalaite ei saa jäädä päälle toisesta riippumattomasti. Eli tässä tapauksessa esimerkiksi 3-vaiheisen johdonsuojakatkaisijan käyttö on pakollista. Tällaisessa tapauksessa on suurena riskinä nimittäin se, että vikapaikalle jää nollaan toisen ehjäksi jääneen vaiheen jännite ja tämän järjestelyn ollessa epätavanomainen, voi se aiheuttaa merkittävän riskin ilman asianmukaisesti toteutettua suojausta.

– tekninen asiantuntija Matti Orrberg, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry / Löydä sähkömies -palvelu

Oikeudet omaavien sähköasennusliikkeiden yhteystiedot ovat paikkakuntakohtaisesti haettavissa www.löydäsähkömies.fi -palvelusta.

Kuva: Pixabay


Julkaisuun liitetyt avainsanat:

0-johto Kysy sähkäriltä kysy sähkömieheltä löydä sähkömies nollajohto STUL Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry