Jaa sosiaalisessa mediassa

Vikavirtasuoja

Hei! Olisin kysynyt voiko keskuksen syöttöön asentaa 3-vaihe vikavirtasuojan 40A ja onko järkevää vai onko esim. lattialämmityksille parempi laittaa omansa?

-EsaAsiantuntija vastaa

Tämä on joissakin tapauksissa kiellettyä ja joissakin harkinnanvaraisesti sallittua. Asennus tulee joka tapauksessa teettää sähköalan ammattilaisella.

Jos vikavirtasuojaa hyödynnetään myös syötön automaattiseen poiskytkentään (0,4s tai 5s), ei kaikkia ryhmäjohtoja saa suojata yhdellä vikavirtasuojalla. Vaaditut oikosulkuvirrat ylivirtasuojien nopean toiminnan kannalta eivät tällöin riitä ja kriittinen vikasuojaus jäisi myös vikavirtasuojan hoidettavaksi.

Jos kyseinen vikavirtasuoja toteuttaa vain lisäsuojauksen, tällainen ratkaisu on mahdollinen.

Tällöin on kuitenkin sähköturvallisuuslaissa säädetyn turvallisen sähkölaitteiston käytön ja yleisen käyttömukavuuden kannalta mietittävä, voiko herkemmin toimivan vikavirtasuojan laukeaminen aiheuttaa haittaa käyttäjälle tai vaikeuttaa vian etsintää merkittävästi?

Esimerkiksi jos tilassa on tasoeroja tai vastaavia ja keskukselle pääsy on vaikeampaa, on yleensä syytä käyttää useampaa vikavirtasuojaa, jotta kaikki valaistukset eivät katoaisi.

Kysyjä tiedusteli, olisiko lattialämmityksille hyvä laittaa oma suojauksensa.  Koska lämmityselementit ovat herkkiä aiheuttamaan pieniä vuotovirtoja, niille tosiaankin on suositeltavaa asennuttaa omat vikavirtasuojansa.

Tilanne on sama esimerkiksi sähköautojen latauspisteiden osalta; kullekin latauspisteelle tulee olla kokonaan omat virtapiirit eli myös oma vikavirtasuojaus.

– tekninen asiantuntija Matti Orrberg, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry / Löydä sähkömies -palvelu

Oikeudet omaavien sähköasennusliikkeiden yhteystiedot ovat paikkakuntakohtaisesti haettavissa www.löydäsähkömies.fi -palvelusta.

Kuva: Pixabay


Julkaisuun liitetyt avainsanat:

Kysy sähkäriltä kysy sähkömieheltä lattialämmitys löydä sähkömies STUL Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry sähkömies