Yli 10 000 omakotitaloasujan elämäntilanteita ja mielipiteitä kartoittanut Suomelan Omakotitalotutkimus tuo tietoa omakotitaloasujien taloudellisesta tilanteesta. Syksyn tutkimuksella haluttiin selvittää omakotitaloissa asuvien lainatilannetta ja tämän hetkistä maksukykyä. Tutkimukseen vastanneista omakotiasujista kolmella neljäsosalla on tällä hetkellä lainaa. Valtaosalla (83 %) laina on omakotitaloa varten otettua asuntolainaa. Lainaa on otettu myös elämistä varten: neljällä kymmenestä on autolainaa, ja vajaalla kolmanneksella on kulutusluottoa. Opintolainaa ja mökkilainaa oli harvalla, vain kymmenesosalla vastaajista.
 
Verrattuna vuoteen 2004 nykyisin useammalla omakotitaloasujalla on aiempaa suurempia asuntolainoja. Vuonna 2004 vain 13 prosentilla vastaajista oli yli 100 000 euron asuntolaina, kun taas tänä vuonna 22 prosentilla vastaajista on yli 100 000 euroa asuntolainaa.
– Tutkimuksen mukaan lähes kaikilla alle 40-vuotiailla omakotitaloasujilla on omakotitalostaan lainaa, reilulla kolmanneksella maksettavaa on yli 100 000 euroa, Robert Kullström toteaa.
 
Nuorten lainoissa pitkät takaisinmaksuajat
Tutkimuksen mukaan omakotitaloasujat ovat valinneet asuntolainoilleen pitkät takaisinmaksuajat, ja niitä suositaan etenkin yli 100 000 euron asuntolainoissa. Lähes viidennes vastaajista, erityisesti alle 30-vuotiaat, on valinnut asuntolainansa maksuajaksi yli 25 vuotta tai sitä pitemmän laina-ajan.
 
Lainoista neuvotellaan
– Suomelan Omakotitalotutkimuksen mukaan puolet omakotitaloasujista oli halunnut muuttaa asuntolainojensa maksusuunnitelmaa viime vuoden aikana. Uskon, että omakotitaloasujat haluavat näillä toimenpiteillä välttää taloutensa kanssa liian tiukoille joutumista, Robert Kullström toteaa.
 
Joka neljäs omakotitaloasuja oli neuvotellut pankkinsa kanssa uusista korkomarginaaleista tai koroista. Erityisesti yli 100 000 asuntolainaa ottaneista 30–39-vuotiaista kolmannes halusi muutosta korkomarginaaleihinsa ja koronmaksuunsa. Joka kymmenes oli neuvotellut uusista maksuehdoista, kuten esimerkiksi laina-ajasta. Alle joka kymmenes kertoi tehneensä ylimääräisen lyhennyksen ja joka seitsemäs omakotitaloasuja oli ottanut puolestaan lisää lainaa.
 
Suurin osa uskaltaisi ottaa 50000-100000 lainan
Nykyisen taloudellisen tilanteen aikana joka viides vastaaja voisi kuvitella ottavansa maksimissaan 50 000 euroa asuntolainaa. Reilu neljännes voisi harkita 50000–100000 euron, ja joka viides jopa 100000–150000 euron suuruista asuntolainaa. Tätäkin suuremman asuntolainan uskaltaisi ottaa joka kymmenes vastaaja. Alle 40-vuotiaat omakotitaloasujat uskaltaisivat ottaa vanhempia huomattavasti yleisemmin yli 100 000 euron asuntolainoja. Vastaajista joka kuudennes sanoo, ettei ottaisi nykyisessä taloudellisessa tilanteessa lainkaan asuntolainaa.
 
Lompakko on täytetty korteilla
Suomalaisten omakotitaloasujien lompakko tuntuu olevan pullollaan erilaisia kortteja. Jopa kolmella neljäsosalla vastaajista löytyi sekä K-kaupan Plussakortti, S-Etukortti että YkkösBonus-kortti. Erityisesti K-ryhmän kortti löytyi lähes kaikilta omakotitaloasujilta ikään katsomatta.
 
Omakotitaloasujan lompakoista löytyy myös luottokortteja, sillä kolmanneksella lainaa ottaneista on kulutusluottoa. Selvästi yleisin käytössä oleva luottokortti on Visa/Eurocard, joka on kahdella kolmasosalla vastaajista. Seuraavaksi suosituin on Mastercard, joka löytyy melkein kolmannekselta vastaajista. Vain kolmella prosentilla vastaajista on Diners Club (3 %) tai American Express-kortti. Vastaajista 15 prosentilla ei ollut käytössään mitään näistä luottokorteista. Viidenneksellä 20–29-vuotiaista ei ole kyseisiä kortteja käytössään.
 
Lisätietoja tutkimuksesta antaa:
Päätoimittaja Johanna Lehto, Suomela-lehti,
puh. 09 6155 1844, gsm 050 3207192, sähköposti: johanna.lehto@suoramedia.fi
Liiketoimintajohtaja Robert Kullström, Suoramedia Oy,
puh. 09 6155 1833, gsm 0400 629 657, sähköposti: robert.kullstrom@suoramedia.fi
 
Suomelan Omakotitalotutkimus syksy 2007
Syksyn 2007 tutkimuksen tiedonkeruu tapahtui Internetissä 14.9.–29.10.2007 välisenä aikana Suomela-lehden kotisivustolle linkitetyllä vastauslomakkeella. Tutkimuksen aineisto koostui omakotitalo-, maa- tai paritalossa asuvien mielipiteistä ja kokemuksista. Tänä vuonna tutkimukseen vastasi 10 855 henkilöä, joista 49 prosenttia oli naisia ja 51 prosenttia miehiä.