Kuva Frisnet

Aurinkolämpöjärjestelmät asennettiin Eko-Viikin rakennusvaiheessa jo 2000-luvun alussa osana aluerakentamisprojektia. Projektin tavoitteena oli viedä ekologiset periaatteet käytäntöön ja testata niiden toimivuutta todellisissa suunnittelu- ja rakennushankkeissa. Aurinkolämpöä käytetään Eko-Viikin taloissa käyttöveden lämmittämiseen ja muutamassa kohteessa myös lattialämmitykseen.

Nyt valmistunut tutkimus täydentää alueesta tehtyä laajaa seurantaa. Se antaa arvokasta tietoa aurinkolämmön hyödyntämisestä kaupunkikiinteistöissä, toteaa Viikin projektinjohtaja Heikki Rinne.

Havainnot kevään ja kesän 2009 ajalta todentavat, että kaukolämpöön yhdistettynä aurinkolämpöjärjestelmillä saavutetaan alempi kiinteistökohtainen energiankulutus. Suurimmat vähennykset energiankulutuksessa saavutetaan kiinteistöissä, joissa aurinkolämpöjärjestelmää on lisäksi täydennetty muilla energiankulutusta vähentävillä keinoilla, muun muassa passiivisen aurinkolämmön tehostetulla talteenotolla.

Yksinkertaisemmat järjestelmät, joissa kerättyä lämpöä käytetään ainoastaan lämpimän veden tuotantoon, toimivat usein paremmin kuin monimutkaisemmat järjestelmät, joissa on vaikeasti ylläpidettäviä ratkaisuja. – Aurinkoenergian hyödyntämistä sekä lattialämmitykseen että lämpimän veden tuotantoon on syytä harkita huolella, varsinkin kun lattialämmityksen tarve on suurimmillaan talvikuukausina, jolloin aurinkoenergian saanti on pienimillään, havainnot koonnut Anna Johansson toteaa.

Suunnittelu ja ylläpito avainasemassa

Järjestelmän suunnittelun lisäksi avainasemassa ovat sen huollosta vastaava isännöitsijä ja huoltoyhtiö. On tärkeää, että huoltohenkilökunnalla on kyky analysoida järjestelmien toimintaa sekä huolehtia jatkuvasta seurannasta. Ongelmia kohteissa oli syntynyt muun muassa huoltohenkilökunnan vaihtuessa, jolloin järjestelmien toimintaan liittyvä tieto ei siirtynyt eteenpäin. Seurannan aikana havaittiin myös suunnittelu- ja rakenneongelmia sekä aurinkolämpöpiirin ylikuumentumista. Tutkimus korostaa eri osapuolten, kuten LVI-suunnittelijan ja arkkitehdin, yhteistyön tärkeyttä aurinkolämpöjärjestelmän sovittamisessa rakennukseen.

Projektin tavoitteena oli kokemusten analysoiminen ja mahdollisten parannusten löytäminen tulevaisuuden aurinkolämpöprojekteja ajatellen. Havainnot on toimitettu myös kiinteistöjen isännöitsijöiden käyttöön. Tutkimuksen toimeksiantaja oli Helsingin kaupunki ja se toteuteltiin yhteistyössä Helsingin Energian ja Motivan kanssa.

Havainnot on koottu yhteen osana Anna Johanssonin diplomityötä, jossa Eko-Viikin kokemuksia verrataan kahteen vastaavan järjestelmään Norjassa ja Ruotsissa.

Artikkelin lähde Motiva, www.motiva.fi.