Elinkeinoelämän ja kunta-alan sopimusten piirissä olevat yritykset ja yhteisöt ovat toteuttaneet toimenpiteitä, joiden vuosittainen energiansäästövaikutus on yhteensä 1,75 TWh vuoden 2009 lopussa. Nämä raportoidut säästöt vastaavat yli 85 000 omakotitalon vuotuista sähkö- ja lämpöenergiankulutusta.

Säästöt vähentävät vuotuisia hiilidioksidipäästöjä noin puoli miljoonaa tonnia ja energiakustannuksia yhteensä noin 60 miljoonaa euroa. Säästötoimiin liittyviä investointeja on raportoitu lähes 75 miljoonan euron edestä.

Säästöpotentiaalin toteutuminen tärkeää

Elinkeinoelämän ja kunta-alan sopimusten piirissä yritykset ja yhteisöt ovat toteuttaneet toimenpiteitä, joiden vuosittainen energiansäästövaikutus on yhteensä 1,75 TWh vuoden 2009 lopussa. Nämä raportoidut säästöt vastaavat yli 85 000 omakotitalon vuotuista sähkö- ja lämpöenergiankulutusta.

Säästöpotentiaalin realisoituminen on olennaista, jotta koko sopimustoiminnan tavoitteet saavutetaan. Tärkeää on, että lisätoimenpiteitä kartoitetaan systemaattisesti esimerkiksi energiakatselmuksilla. Monella toiminta-alueella on tehtävä vielä hartiavoimin töitä, jotta sopimustoiminnan tavoitteena olevat säästöt vuoden 2016 lopussa saavutetaan.

Energiatehokkuussopimuksille avattu omat verkkosivut

Energiatehokkuussopimustoiminta on saanut omat verkkosivut osoitteessa www.energiatehokkuussopimukset.fi. Sivusto palvelee sopimuksiin liittyneiden yritysten ja yhteisöjen lisäksi myös sopimustoiminnasta kiinnostuneita tiedonhakijoita ja mediaa.

Sivusto sisältää yleistietoa eri alojen sopimuksista ja vuosittaisista tuloksista. Verkkosivut on laadittu Motivan toimesta työ- ja elinkeinoministeriön rahoituksella. Sivujen ylläpidosta ja päivityksestä vastaa Motiva.

Vapaaehtoisia energiatehokkuussopimuksia on solmittu elinkeinoelämän alueella, kunta-alalla, kiinteistöalalla, öljyalalla, liikenteessä ja maataloudessa. Sopimukset ovat keskeisessä roolissa päästökaupan ulkopuolella olevia toimijoita koskevan energiapalveludirektiivin toimeenpanossa.

www.energiatehokkuussopimukset.fi