Motivan koordinoima Elvari-ohjelma on seurannut eri puolilla Suomea sijaitsevien pientalokohteiden sähkönkulutusta vuodesta 2004 alkaen. Seurannassa tarkkailtiin pientalon sähkönkulutusta ennen ilmalämpöpumpun hankintaa sekä vuoden kuluttua hankinnasta. Huomattavia säästöjä syntyi, mutta toisaalta hajonta säästöissä oli suuri. Viidesosa kohteista oli vähentänyt energiankäyttöään jopa viidesosalla (yli 4000 kWh). Neljänneksessä kohteita säästövaikutus oli pienehkö, alle 2000 kWh, mutta yhdessä kymmenestä seurantakohteesta energiankulutus oli jopa hieman kasvanut.

Miten saat pumpustasi kaiken irti?

Motivan asiantuntija Antti Kokkonen erittelee asioita, jotka vaikuttavat saavutettavaan energiansäästöön. Ensisijaista Kokkosen mukaan on se, että pumppua osataan käyttää oikein. Muina edellytyksinä hän mainitsee ammattitaitoisen asennuksen: kun laadukas pumppu hankitaan ammattitaitoiselta myyjältä yhdessä ammattimaisen asennuksen kanssa, ja asennus pitää sisällään myös pumpun toimintaan perehdytyksen, on jo hyvät mahdollisuudet saada ilmalämpöpumpuista maksimaalinen hyöty.

Ilmalämpöpumppujen energiatehokkaassa käytössä on kompastuskivenä ollut varsinkin pumppujen markkinoille tulon alkuvaiheessa ammattitaitoinen asennus. Asentajien osaaminen on sittemmin, alan koulutuksen ansiosta, kohentunut. Asiakkaan olisikin hyvä hankkia ilmalämpöpumppu ammattitaitoiselta asentajalta valmiiksi asennettuna, ja pyytää käyttöönottopöytäkirja ja käyttöönotto-opastus sekä pumpulle että erikseen järjestelmälle osana koko talon lämmitystä.

Väärä käyttö syö hyödyt

– Rakennuksen lämmitystä tulisi aina tarkastella kokonaisuutena, joka kattaa sekä ilmanvaihdon että lämmityksen, Kokkonen sanoo. – Hyvänkin  laitteen säästömahdollisuudet voi törsätä sisä- ja ulkoyksikön väärällä sijoittelulla ja väärillä käyttötottumuksilla, hän jatkaa.

Kokkonen kertoo, että tärkeimpänä yksittäisenä asiana olisi huomioitava, että ilmalämpöpumppu ja varsinainen lämmitysjärjestelmä on säädetty siten, että pumppu toimii ensisijaisena lämmittimenä. Vasta sitten, kun pumpun tuottama lämpö ei enää riitä, kytkeytyvät patterit päälle. Monissa pumpuissa on lämpötilan automaattiasetus, joka pahimmassa tapauksessa johtaa siihen, että lämmitetään ja jäähdytetään yhtä aikaa, toisin sanoen automatiikka ohjaa pumpun jäähdyttämään esimerkiksi takalla tuotetun lämmön pihalle. Säästövaikutuksen maksimoimiseksi pumpun tulisi antaa olla päällä koko ajan ja välttää ajastintoimintojen käyttöä lämmityksessä.

Lämpöpumpun hankinta ei sulje pois muiden tukilämmitysmuotojen käyttöä. Jos aiemmin on käyttänyt esimerkiksi polttopuita tukilämmitysmuotona, ei niiden käytöstä tulisi luopua, Kokkonen neuvoo.

Artikkelin lähde Motiva, www.motiva.fi.