SolarVenti 30 Hybridi on varsin erikoinen ratkaisu, joka soveltuu ehkä parhaiten vapaa-ajan asuntoihin. Kaikki toimii auringon voimalla, myös Hybridi-mallin pumppu. Laite toimii siis edelleen, vaikka talon muut virranlähteet pettäisivät. Laitetta edustaa Kaukomarkkinat Oy.

Talon lämmittäminen ei enää ole yhtä helppoa kuin aikoinaan, jolloin tehtiin yksi lämmitysjärjestelmä, kuten kakluuni tai öljypannu.

Nykyisin pientalon lämmitysjärjestelmän valinta on paljon monitahoisempaa. Vielä jonkin aikaa sitten puhuttiin talon päälämmitysjärjestelmästä ja tukijärjestelmästä.

Nyt lämmitysjärjestelmän suunnittelussa ollaan siirtymässä vaiheeseen, jossa sitä ajatellaan kokonaisuutena, joka kootaan useammasta tarkoituksenmukaisesta osasta. Kun esimerkiksi kesällä ei yleensä tarvitse lämmittää kuin vettä, miksi silloin lämmitettäisiin öljykattilaa?

Hybridilämmitys yhdistää monta energianlähdettä, jotka yleensä vaihtuvat vuodenaikojen mukaan. Kesällä riittää aurinko, pakkasilla käytetään esimerkiksi pellettejä tai öljyä.

Hybridilämmitys on varteenotettava vaihtoehto, kun talossa on ennestään öljy-, puu- tai pellettijärjestelmä, jonka rinnalle halutaan toinen energianlähde. Silloin vaihtoehtoina on yleensä aurinkoenergia tai lämpöpumppu. Myös sähkö voi olla ympäristöystävällinen vaihtoehto, jos sen tuottaa omassa pientuulivoimalassa.

Energian hinta ratkaisee. Lämmitysratkaisun järkiperäinen valinta on oikeastaan mahdoton tehtävä, koska pitäisi tietää, miten energian hinta muuttuu tulevaisuudessa. Tähän vaikuttavat sekä maailmanmarkkinahinnat että erilaiset veropäätökset. Oikea näkemys parista seuraavasta vuodesta ei auta, sillä lämmitysjärjestelmä on kymmenien vuosien investointi.

Valinta perustuu väistämättä arvauksiin ja oletuksiin jotka jokainen joutuu tekemään henkilökohtaisesti.

Uutta taloa rakennettaessa pääsee helpommalla. Kyse on niin suuresta investoinnista, että lämmitysjärjestelmään kannattaa investoida hiukan enemmän, jos sen käyttö vastaavasti jatkossa on halvempaa. Tai voi valita halvimman vaihtoehdon eli suoran sähkölämmityksen ja maksaa ehkä hurjiakin sähkölaskuja tulevaisuudessa.

Saneerauskohteessa talolla on jo yleensä ikää jonkin verran, eivätkä asukkaatkaan ehkä mieti asioita 30–50 vuoden päähän. Jos asukkaillakin on ikää viidenkymmenen korvilla, kannattaako lämmityksen uudistamiseen sijoittaa niin isot rahat, että sijoitus ei tuota maksajien elinaikana senttiäkään voittoa? Tällaisiin kysymyksiin pitää jokaisen vastata itse.

Nyt jo tiedetään, että lämmitysöljyn ja sähkön verot nousevat ensi vuonna. Hallitus esittää myös, että ensi vuoden talousarviossa varataan 30 miljoonaa euroa uusiutuvaa energiaa hyödyntävien lämmitystapojen käyttöönoton tehostamiseen. Tuki kohdistetaan erityisesti asuinrakennusten päälämmitysjärjestelmänä käytettävien tehokkaiden lämpöpumppujen käyttöönottoon sekä pellettilämmitykseen siirtymiseen. Erilaisia hybridiratkaisuja, joissa hyödynnetään useampaa energiamuotoa ympäristöystävällisesti, on myös tarkoitus ottaa tuen piiriin samoin kuin tukea muihin puuperäisiin polttoaineisiin siirtymistä.

Jutttu jatkuu seuraavalla sivulla. Lue mitä kannattaa tehdä ennen lämmitysjärjestelmän parantamista.

 

Ensin kannattaa eristää. Ennen kuin alkaa miettiä lämmitysjärjestelmän parantamista, kannattaa tarkistaa nykyisen asunnon lämmönpito. Jos talo on jo muutaman kymmenen vuoden ikäinen, voi saada merkittäviä säästöjä parantamalla talon eristystä. Tärkeintä on yläpohjan riittävän hyvä eristys. Jos siellä on vain 10-20 senttiä sahanpurua, kannattaa harkita sen vaihtamista tehokkaampaan eristemateriaaliin.

Sen jälkeen tarkistetaan ikkunat, ovet ja seinät. Jos ikkunat ovat kaksinkertaiset, kannattaa miettiä niiden vaihtamista kolminkertaisiksi. Se lisää sekä asumismukavuutta että energiatehokkuutta.

Lisäeristystä suunniteltaessa kannattaa ehdottomasti käyttää apuna asiantuntijaa. Muutosten lähtökohdaksi pitää selvittää tarkasti talon rakenne ja juuri kyseiseen rakenteeseen soveltuvat korjaukset. Ilman asiantuntijaa tuloksena saattaa olla pahimmillaan asumiskelvoton hometalo.

Kun asunnon energiatehokkuus on kunnossa, voi alkaa miettiä lämmitysjärjestelmän tehostamista. Hyvin eristettyä taloa tarvitsee lämmittää vähemmän, joten eristys vähentää myös lämmitysjärjestelmän hankintakustannuksia.


Aurinkojärjestelmää varten teknisen tilan päälaitteet ovat aurinkolämpövaraaja SOLAR 750 energiavaraaja, aurinkolämpökattila SOLAR 17 öljykattila, valmistaja Kaukora Oy. Öljypoltin Elios OES 151, valmistaja Oertli ja maahantuoja Callidus Oy.

Aurinkoenergiaa riittää Suomessakin. Aurinkoenergia perustuu uv-säteilyn määrään, ei ulkoilman lämpötilaan, joten aurinkolämpö on merkittävä energian lähde myös Suomessa muulloinkin kuin kesän 2010 kaltaisina poikkeuksellisina helleaikoina. Jo varhain keväällä uv-säteily on Suomessakin runsasta. Maan pohjoisosissa talvikausi on pidempi, mutta vastaavasti päivät ovat kesällä pidemmät.

– Usein tuntuu siltä, että ihmiset eivät oikein usko aurinkolämmön toimivuuteen ennen kuin näkevät sen käytännössä, toteaa Eero Otronen Öljy- ja Kaasualan Keskusliitosta vuosien kokemuksesta.

Ilmatieteen laitoksen mittausten mukaan Suomessa paistaa aurinko keskimäärin 1 684 tuntia vuodessa, mikä merkitsee noin 4,7 aurinkotuntia päivää kohden. Eniten aurinkotunteja on touko-elokuussa ja vähiten marras-tammikuussa. Aurinkolämpökeräimet vastaanottavat hajasäteilyä, joten energiaa pystytään keräämään myös pilvisellä säällä.

Aurinkoenergian säteilytaso on vuositasolla hieman alle 1 000 kWh/m2. Siitä voidaan kehittyneillä aurinkolämpökeräimillä saada talteen 40–50 prosenttia. Esimerkiksi ekologisesti suunnitellun Helsingin Eko-Viikin kaupunginosan käyttökokemukset osoittavat, että hyvin toimivalla aurinkolämpöjärjestelmällä voidaan kattaa puolet vuotuisesta käyttöveden lämmitystarpeesta.

Juttu jatkuu seuraavalla sivulla. Lue mitkä ovat Motivan mukaan halvimmat lämmitysratkaisut.

 

Hybridisaneeraus voi olla kallista. Kannattavuuspohdiskelussa on käytetty lähteenä Motivan vuonna 2009 julkaisemaa lämmitysratkaisujen vertailulaskuria, joka perustuu vuoden 2009 tietoihin. Laskuri ei ole toistaiseksi käytössä, sillä sen tiedot edellyttävät päivittämistä.

Käyttökelpoiset laskurit löytyvät Biohousingin ja Ruotsin energiaviranomaisten verkkosivuilta.

Laskelmia tutkittaessa kannattaa myös ottaa huomioon se, että aurinkolämpökeräinten tuottaman lämmön hinta ei nouse senttiäkään tulevaisuudessa, kun taas fossiilisten polttoaineiden ja sähkön hinta tulee nousemaan jatkuvasti. Viime vuonna öljyn hinta oli 57,4 senttiä/litra, kun se tällä hetkellä on 78 senttiä/litra. Sähkön hinta on noussut maltillisemmin, 10,3 sentistä 11 senttiin kilowattitunnilta.

Laskelmassa on laskettu sekä investointi- että käyttökulut 30 vuoden jaksolle. Pohdiskelussa ei ole otettu huomioon uuni- ja takkalämmitystä. Vertailussa on päälämmityslähteinä käytetty öljy-, pelletti-, sähkö-, maa- ja poistoilmalämpöä.

Tilanteen nopea muuttuminen konkretisoituu hyvin öljyn hinnan nousulla. Viime vuoden hinnoilla ei esimerkiksi aurinkolämpökeräintä olisi kannattanut asentaa olemassa olevan öljylämmityksen lisäksi. Nykyisen öljyn hinnan mukaan laskettuna koko lämmityskustannus 30 vuoden aikajaksona voi olla jopa yli 80 000 euroa. Hintaan sisältyvät investointi-, korjaus- ja uusimiskustannusten lisäksi energiakustannukset, jotka ovat lähempänä 70 000 euroa kuin 60 000 euroa. Jos siitä saa vähennettyä vaikka 20 prosenttia, säästö on merkittävä.

Motivan mukaan halvimmat lämmitysratkaisut ovat maalämpö ja poistoilmalämpöpumppu. Näihin järjestelmiin ei kannata lisätä aurinkolämpöä eikä ilmalämpöpumppua, koska ne vain lisäävät kustannuksia 30 vuoden jaksossa.

Suorassa sähkölämmityksessä kannattaa harkita sekä ilmalämpöpumppua että lämpimän veden lämmitystä aurinkoenergialla. Jos päälämmitysjärjestelmä on osittain varaava sähkölämmitys, ei aurinkolämmityksestä ole paljon iloa, mutta ilmalämpöpumppu tuo selvää säästöä 30 vuoden jaksossa. Ja tämä säästö vain korostuu, kun sähkön hinta nousee.

Pientalon lämmitys maksaa 30 vuodessa 43 000 eurosta 80 000 euroon.

Lämmitysjärjestelmän saa hankittua jopa alle 5 000 eurolla. Tällainen järjestelmä on pattereita käyttävä suora sähkölämmitys. Sen energiakustannukset ovat kuitenkin 30 vuodessa toiseksi suurimmat öljyn jälkeen, kun laskelmissa käytetään nykyisiä sähkön ja öljyn hintoja.

Halvin ratkaisu on osittain varaava sähkölämmitys sekä sen täydentäjänä ilmalämpöpumppu. Silloin Motivan esimerkkitalossa lämmitys maksaa 30 vuoden aikana alle 43 000 euroa.

Vaikka pelletti on selvästi halvempi kuin öljy, on pellettikattilan investointi niin suuri, ettei siihen kannata siirtyä, ellei kattilaa joka tapauksessa pidä uusia.

Jos käytössä on pellettikattila, ei nykyisillä pelletin hinnoilla kannata hankkia lisälähteeksi aurinkolämpökeräimiä.

Vertailun taustat. Vertailussa ei ole mukana eri lämmitysjärjestelmien vaatimien tilojen rakennuskustannuksia, vaan ne on otettava huomioon järjestelmän lopullista valintaa tehtäessä. Lisäksi on oletettu, että tyyppitalossa on takka tai tulisija, joten tulisijan rakentamiskustannukset eivät ole vertailussa mukana.

Energiankulutuksen laskenta-ajanjakson (30 vuotta) korko on huomioitu laskelmissa ja kustannukset on diskontattu nykyarvoon. Laskentakorkokantana käytetään kolmea prosenttia.

Kustannukset on arvioitu 150 neliön tyyppitalon mukaan, jossa asuu kaksi aikuista ja kaksi lasta.

Ympäristö- ja mukavuustekijät eri asia

Jutun laskelmat on tehty pelkästään taloudellisesta näkökulmasta. Pientalon lämmitysratkaisuihin vaikuttavat muutkin seikat, kuten helppous ja ympäristöystävällisyys. Esimerkiksi öljylämmityksen tueksi laitettuja aurinkolämpökeräimiä voi perustella sekä ympäristösyillä että helppoudella. Niiden avulla voi selvitä puolet vuodesta käyttämättä öljypoltinta lainkaan. Lämmintä vettä tulee kuin huomaamatta.