Suomessa käytettävässä lämmitysöljyssä biopolttoöljyosuus nousi tämän vuoden alussa kolmeen prosenttiin. Testitaloissa bio-osuudet olivat suurempia ja vaihtelivat viidestä kymmeneen prosenttiin. Koeöljyt paloivat tavallisen lämmitysöljyn tapaan, eikä myöskään varastoinnissa öljysäiliöissä havaittu pulmia, jotka olisivat johtuneet käytetyistä biopolttoöljykomponenteista.

Kenttätutkimuksessa käytettiin lämmitysöljyssä kahta erityyppistä biopolttoöljyä. Ne olivat vetykäsitelty kasviöljy HVO ja rasvahappoesteri FAME. Tutkimus alkoi vuoden 2008 alkupuolella ja päättyi kuluvan vuoden keväällä. Testitalot sijaitsivat Uudellamaalla ja Lahden seudulla.

-Testitalot olivat omakotitaloja, joissa on tavalliset öljylämmityslaitteet ja öljysäiliöt. Ennen kokeen alkua talojen öljylämmityslaitteille tehtiin normaali vuosihuolto. Biolämmitysöljyseosten testikäyttöä varten laitteisiin ei tehty muutoksia, kertoo erityisasiantuntija Eero Otronen.

-Koeöljyjen säilyvyydessä öljysäiliöissä ei havaittu mainittavia ongelmia. Tärkeää on kuitenkin se, että säiliöt puhdistetaan suositusten mukaisesti 5-10 vuoden välein käytettiinpä niissä sitten mitä öljyä tahansa, Otronen huomauttaa.

Kotimaiset laitevalmistajat ovat testanneet biopolttoöljyjä pienemmässä mittakaavassa aiemmin. Nyt päättyneessä projektissa haluttiin laajemmalla kenttätestillä saada lisätietoa biopolttoöljyjen ja tavallisten lämmitysöljyjen seosten toimivuudesta ja säilyvyydestä käytännössä.

Kenttätutkimus toteutettiin yhteistyössä Öljyalan Palvelukeskuksen, öljy-yhtiöiden, laitevalmistajien sekä asennusliikkeitä edustavan Lämmitysenergia Yhdistyksen kesken. Rahoitusta hankkeeseen saatiin myös ympäristöministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön kautta. Tuloksia arvioitaessa on syytä ottaa huomioon kenttätutkimuksen verrattain lyhyt kesto ja mukana olleiden talojen rajallinen määrä, todetaan Öljyalan Palvelukeskuksesta.

Suomi on ollut Euroopassa edelläkävijä bio-osuuden lisäämisessä lämmitysöljyyn. Nykyinen kolmen prosentin bio-osuus vastaa biopolttoainemäärää, jolla yksin voisi hoitaa noin 15 000 omakotitalon vuoden lämmityksen.

Lämmitysöljyn biopolttoöljyosuus nousee jatkossa. Bio-osuuden kasvattaminen kuuluu yhtenä osana valtiovallan ja öljyalan energiatehokkuussopimukseen, jonka toimin vastataan EU:n asettamiin ilmastotavoitteisiin.

Höylä III -energiatehokkuussopimuksessa vuosille 2008-2016 on asetettu yhdeksi tavoitteeksi biopolttoöljyosuuden nostaminen lämmitysöljyssä asteittain kymmeneen prosenttiin vuoteen 2016 mennessä

Lisätietoja Öljy- ja Kaasualan Keskusliitto ry, www.oil-gas.fi.