• Talon liittäminen kauko- tai aluelämmitykseen, avustus 10 prosenttia.
  • Pelletti- tai puulämmitysjärjestelmän rakentaminen, avustus 15 prosenttia.
  • Maalämpöjärjestelmän rakentaminen, avustus 15 prosenttia.
  • Öljylämmityksen uusiminen laitteistolla, johon sisältyy aurinkokerääjä, avustus 15 prosenttia.
  • Avustus koskee laitekustannuksia, ei työkustannuksia.
  • Huom! Korjausavustuksia iäkkäiden ja liikuntarajoitteisten kotien korjaustoimintaan voi hakea erikseen. Avustuksen suuruus on maksimissaan 40 prosenttia.
  • Kuntien korjausneuvojilla on rakennusteknisen peruskoulutuksen lisäksi energianeuvonnan erikoiskoulutus.
  • Energia-avustuksia myöntävät osittain kunnat, osittain Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA). Ohjeet ja hakulomakkeet internetistä www.ara.fi

Maalämpöjärjestelmän  rakentamisen 15 %:n avustus koski tänä vuonna (2009) rivi- ja kerrostaloja. Pientalojen energia-avustus (enintään 25 % kustannuksista) koski niitä pienituloisia hakijoita, jotka eivät hyödy pienituloisuuden vuoksi kotitalousvähennyksestä. Avustusta koskivat vanhusväestön korjausavustuksen alhaiset tulorajat. Viimeksi mainittu tukimuoto on näillä näkymin käytössä myös ensi vuonna, mutta avustus ei koske jo tehtyjä toimenpiteitä. Hakuaika päättynee kunnissa ensi vuonna huhtikuun alkupäivinä.