Pientalojen lämmitysvaihtoehtoja voi vertailla Internetissä
Lämmitysjärjestelmän valinta on yksi tärkeimmistä ja pitkävaikutteisimmista päätöksistä pientaloa suunniteltaessa. Ilmaston muutos ja energian hinnan nousu ovat lisänneet kiinnostusta uusiutuviin energianlähteisiin. Lämmitysmuodon valinta vaikuttaa niin asumismukavuuteen, asumisen kustannuksiin kuin myös ympäristövaikutuksiin.
Käytännönläheistä tietoa eri lämmitysmuotojen hyvistä ja huonoista puolista on ollut kuitenkin tähän asti vaikea saada. Tämän seurauksena kansainvälinen BioHousing-projekti kehitti työkalun, jonka avulla voidaan mm. laskea eri lämmitysmuotojen energia- ja investointikustannuksia eri puolilla Eurooppaa.
Energialaskuri auttaa lämmitysmuodon valinnassa ja esittelee uusia biolämmitysratkaisuja.
”Laskuri toimii siten, että käyttäjä voi muuttaa suurinta osaa lähtötiedoista, jolloin laskuri voidaan räätälöidä erilaisille kiinteistöille ja vaihteleviin käyttötilanteisiin”, projektipäällikkö Pekka Äänismaa kertoo. Laskurin avulla voidaan kustannusvertailun lisäksi laskea eri lämmitysmuotojen keskimääräiset hiilidioksidipäästöt. Suoran sähkön, kaukolämmön ja öljyn lisäksi vertailussa ovat mukana puupelletti, hake, klapi, maalämpö ja maakaasu.
Vertailutyökalu on toteutettu kansainvälisessä BioHousing-hankkeessa.
Vertailutyökalun kehittämisestä on vastannut Jyväskylän ammattikorkeakoulun Bioenergiakeskus yhteistyössä VTT:n, Jyväskylä Innovation Oy:n, kansainvälisten projektipartnereiden ja Atlantis Consulting Oy:n kanssa.
Lisätietoja: