Lampun vaihtaminen energiansäästölamppuihin on hyvä alku.

Energiatodistuksessa kerrotaan rakennuksen tarvitsema lämmitysenergia, laitesähkö tai kiinteistösähkö, jäähdytysenergia sekä niiden pohjalta laskettu, bruttoalaan suhteutettu energiatehokkuusluku. Rakennuksen energialuokka määräytyy energiatehokkuusluvun perusteella.

Hyvä todistus on luvassa rakennukselle, jossa on hyvä ulkoseinien, ikkunoiden, katon ja lattian lämmöneristys, tiiviys ja ilmanvaihdon lämmöntalteenotto.

Vuoden 2008 alussa voimaan tullut laki energiatodistuksesta koskee vuoden 2009 alusta myös ennen lain voimaan tuloa valmistuneita rakennuksia. Todistus on esitettävä rakennuksen tai sen osan myynnin tai vuokrauksen yhteydessä. Energiatodistuksen voivat antaa pääsuunnittelija (uudisrakennukselle), energiakatselmuksen tekijä tai joku muu pätevyysvaatimuksen omaava henkilö ja isännöitsijä tai taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja.

– Energiatodistus on voimassa 10 vuotta. Uudisrakennuksen laskennallinen todistus on todettava 4 vuoden kuluttua toteutuneen kulutuksen perusteella. Isännöitsijätodistuksen osana oleva todistus on uusittava vuosittain. Rakennukset jaetaan eri energiatehokkuusluokkiin A–G, kiinteistömestari Pekka Äijö kertoo.

Alle 50 neliömetrin rakennuksiin, enintään 4 kuukautta vuodessa käytettäviin asuinrakennuksiin ja muutamiin muihin rakennustyyppeihin ei todistusta tarvita.

Lisätietoja mm. www.motiva.fi