Pinttyneisiin tapoihinsa kannattaa kiinnittää huomiota, koska niitä tarkistamalla voi energiankulutustaan ja samalla energialaskuaan pienentää huomattavasti. Asumisen mukavuudesta ei tarvitse tinkiä, vaan kysymys on aktiivisesta oman kulutuksen tarkkailusta ja asumistilanteen mukaisesta käytöstä. Tyhjä talo ei tarvitse ilmanvaihtoa, eikä käyttämättömät huoneet valoa.

– Pieni vitseliäisyys palkitaan moninkertaisesti, sanoo Motivan asiantuntija Antti Kokkonen. – Ilmanvaihtojärjestelmä on hyvä esimerkki siitä, kuinka paljon käyttötottumuksilla voi vaikuttaa energiankulutukseen. Ilmanvaihto ei ole automaattitoiminto. Jotta ilmanvaihto toimisi optimaalisesti, sitä täytyy muistaa säätää asumisen mukaan, Kokkonen sanoo. – Tehostusasento on tarpeen saunailtoina, muttei normaalioloissa. Jos talo jää tyhjilleen, tulisi myös ilmanvaihto kääntää poissaolo-asentoon. Ilmanvaihtojärjestelmän käytössä tulisi huomata myös vuodenaikojen vaihtelut, esimerkiksi venttiilin talviasennon käyttö unohtuu helposti, Kokkonen jatkaa.

Keskimääräinen energiankulutus suomalaisessa 120-150 neliömetrin kokoisessa sähkölämmitteisessä pientalossa on noin 20 000 kWh:n tienoilla vuositasolla. Mikäli rakennuksen ja asumisen energiatehokkuuteen on jo alun alkaen kiinnitetty erityistä huomiota, ei mittaviin säästöihin tietenkään ole yhtä helppo päästä. Kymmenen prosentin parannus tulee kuitenkin suhteellisen helposti, pelkästään energiankäyttöään tarkkailemalla, Kokkonen lupaa.

Valkeakosken Asuntomessuilla päivystävä Kokkonen kertoo, että Motivan Energiaklinikalla on käynyt kuhina. Elvari-hankkeen puitteissa tehty Tee se itse – kotikatselmus on herättänyt kiinnostusta ja poikinut paljon kysymyksiä pientaloasukkailta. Kokkonen vetää Valkeakosken Asuntomessuilla kierroksia messutaloissa, ja antaa käytännön vinkkejä kotikatselmuksen tekoon.

Elvarin johtoryhmän puheenjohtaja Pekka Salomaa Energiateollisuus ry:stä kertoo, että sähkölämmitteisten talojen energiankäyttöä tehostava Elvari tähtää nimenomaan sellaisten säästökeinojen löytämiseen, joilla päästään yleisesti EU:n asettamaan 9 prosentin energiatehokkuuden parantamiseen ja yksittäisissä sähkölämmityskodeissa jopa 30 prosentin lämmitysenergian säästöön. – Tavoite on kova, mutta mahdollinen, Salomaa sanoo. – Kodit ja niiden käyttötavat ovat aina yksilöllisiä, joten säästömahdollisuudet ovat pitkälti omasta kekseliäisyydestä kiinni. Niitä voi löytyä paljon helpommin, kuin kuvitellaankaan, Salomaa jatkaa.

Sähkölämmityksen tehostamisohjelma Elvari

Motiva ja Energiateollisuus ry ovat käynnistäneet yhdessä energia- ja talotekniikka-alan yritysten ja järjestöjen kanssa Elvariksi nimetyn sähkölämmityksen tehostamisohjelman kohteenaan sähkölämmitteiset pienkiinteistöt Suomessa. Tavoitteena on saada ohjelmaan mukaan myös rakennusalan toimijoita.

 

Ensimmäisinä Elvari-ohjelmaan ovat lähteneet mukaan:

  • Energia-alalta Energiapolar Oy, Fortum Oyj, Helsingin Energia, JE-Siirto Oy, Kymppivoima -yhteenliittymän verkkoyhtiöiden Ryhmä 4, Vattenfall Verkko Oy, Voimatori Oy ja energia-alan järjestö Energiateollisuus ry. Lisäksi ohjelmaan osallistumisesta on neuvoteltu useiden muiden energiayhtiöiden kanssa.
  • Talotekniikka-alalta Nibe Haato Oy, Sulpu ry ja Sähkö- ja Teleurakoitsijaliitto STUL ry.

Elvari-ohjelman käynnistämisen lähtökohtana on tarve tehostaa energian käyttöä ja sitä kautta vähentää CO2-päästöjä myös kuluttajasektorilla. Tavoitteena on löytää keinot, joilla sähkön käyttöä sähkölämmitteisissä asunnoissa voidaan tehostaa 9 % vuoden 2016 loppuun mennessä verrattuna vuoden 2005 tilanteeseen.

Tehostamisohjelma Elvarin tavoitteina on:

  • Tuottaa, todentaa, priorisoida ja viestiä kuluttajille keinoja, joilla sähkölämmityskotitalouksien sähkön käyttöä Suomessa voidaan yleisesti tehostaa 9 % v. 2008-2016 verrattuna vuoteen 2005.
  • Tuottaa keinovalikoimat, joilla erilaisien yksittäisten sähkölämmitteisien asuntojen energian käyttöä voidaan tehostaa kustannustehokkaasti sekä asumisviihtyvyydestä ja sisäilmaolosuhteista tinkimättä jopa 30-50 % jaksolla 2008-2016.
  • Auttaa sähkölämmityskuluttajia valitsemaan ja toteuttamaan tehokkaimmat tehostamiskeinot sekä laatimaan itselleen pitkäjänteisen sähkön käytön tehostamissuunnitelman.
  • Antaa energiayhtiöille välineitä energiapalveludirektiivin (ESD) edellyttämien palvelujen antamiseksi kuluttajille.
  • Tuottaa tietoa säästävistä laitteista ja ratkaisuista ja luoda säästävän tekniikan markkinoita talo- ja kodintekniikan laitekaupalle sekä rakennustarviketeollisuudelle.

Lähde: Motiva