Kun ulkoilman lämpötila laskee niin alas, että asunnon sisätilat alkavat jäähtyä, on lämmittämisen aika. Lämmityksen tarpeeseen vaikuttavat muun muassa ilmanvaihto ja eristys. Hyvin eristettyä taloa tarvitsee lämmittää vähemmän kuin huonosti eristettyä. Ääriesimerkki havainnollistaa asiaa: telttaankin voi rakentaa lämmityksen, mutta lämpö karkaa välittömästi teltan eristämättömien seinien kautta ulos, vaikka miten lämmitettäisiin.

Kolme askelta lämpökustannusten säästöön

 

Lämmityskustannusten säästömahdollisuuksien kartoitus ei oikeastaan ole vaikeaa. Läpikäytävät asiat voidaan jakaa kolmeen aihepiiriin. Ensin mietitään, voiko energiantarvetta vähentää elintapoja muuttamalla. Toiseksi huolletaan ja säädetään nykyinen lämmitysjärjestelmä niin, että se toimii tarkoitetulla tavalla. Lopuksi mietitään, pitääkö jotain uusia kokonaan.
Säästä vettä  Perheen elintavat vaikuttavat huomattavasti energiankulutukseen. Tutkimusten mukaan kahden perheen vuotuisessa energiankulutuksessa voi olla jopa 5 000 –10 000 kilowattitunnin ero, vaikka perheet ovat samankokoisia ja asuvat täysin samanlaisissa asunnoissa. Elintapojen muuttaminen on edullisin tapa säästää energiaa, koska se ei maksa mitään. Pienikin säästö on siten puhdasta säästöä. Elintapojen tarkastelussa ovat olennaisimpia kolme seikkaa: asunnon sisälämpötilojen säätely, lämpimän veden kulutus ja asunnon ilmanvaihto.
Talon käyttämästä energiasta kuluu noin 60 prosenttia sisätilojen lämmitykseen. Sopiva lämpötila päiväsaikaan on 20 astetta ja yöllä 18 astetta. Kun pudotat asunnon sisälämpötilaa yhden asteen, säästät noin viisi prosenttia lämmityskustannuksissa.
Sisätilojen lämmönpudotus saattaa tehdä sisäilmankin mukavammaksi, kun ilma ei kuivu yhtä paljon. Jos tuntuu viileältä, voit lisätä hiukan vaatetusta.
Lämmin vesi kuluttaa melko paljon energiaa. Pientalossa kuluu keskimäärin 5 000 kilowattituntia vuodessa veden lämmitykseen. Voit vähentää lämpimän veden kulutusta helposti muun muassa lyhentämällä suihkutuokioita ja vaihtamalla suihkulaitteiston vettä säästävään malliin.
Tuuletuksen tarkoitus on tuulettaa tila, ei jäähdyttää sitä. Jos pidät ikkunaa tai ovea pitkään auki kovilla pakkasilla, huoneen seinät, katto ja lattiat jäähtyvät, samoin huonekalut. Niiden lämmittäminen kuluttaa turhaa energiaa. Energiankäytön kannalta edullisin tuuletustapa on nopea ja tehokas läpiveto. Huoneen ilma vaihtuu läpivedossa 5–10 minuutissa. Älä unohda päälle myöskään keittiön tuuletinta, koska sen kautta karkaa paljon lämmintä ilmaa harakoille. Lämmön karkaamista vähentää hiukan myös se, kun pitää yöllä verhot kiinni.

Tarkista lämmitysjärjestelmä

 

Talon lämpimänä pitäminen ei ole aivan yksinkertaista. Talossa pitää olla kunnon eristeet, ja lämmitysjärjestelmän ja ilmastoinnin pitää toimia oikein. Energiaa kuluu vähiten, kun kaikki toimii tarkoitetulla tavalla. Sen takia kannattaa ennen omien viritysten tekemistä perehtyä lämmitys- ja ilmastointijärjestelmän käyttöohjeisiin.
Tarkista seuraavaksi, että järjestelmän kaikki osat, kuten termostaatit ja säätöventtiilit, toimivat kunnolla. Esimerkiksi vesipattereiden termostaattiventtiilit saattavat helposti jumiutua, koska ne ovat kesän aikana samassa asennossa koko ajan. Siksi kannattaa muutaman kerran kesässä pyöräyttää termostaattiventtiileitä ääripäästä toiseen.
Jos lämmityskauden alettua patteri ei lämpiä, saattaa syynä olla jumiutunut venttiili. Jos et itse osaa avata venttiiliä, pyydä paikalle putkimies. Yleinen, helposti korjattava tilanne on putkistoon kertynyt ilma. Kun päästät patterin ilmausventtiilistä ilman pihalle, patteri alkaa heti lämmetä.
Tarkkaile myös tuuletusta. Jos talossa on painovoimainen ilmanvaihto, kaikki venttiilit on ehkä kesällä avattu täysin auki. Talvella ilmanvaihto toimii luonnostaan paremmin, joten voit säätää venttiileitä pienemmälle. Älä kuitenkaan sulje niitä kokonaan, vaikka niistä tulisikin kylmää ilmaa. Parempi on pyytää asiantuntija paikalle kartoittamaan, miten ilmanvaihtoa voisi parantaa.
Jos asunnossa on koneellinen ilmanvaihto, senkin toiminta pitää tarkistaa. Erityisen tärkeää on vaihtaa suodattimet riittävän usein. Jos laitteessa on lämmön talteenotto, pitää muistaa säätää laite talviasentoon.

PuusylysPuulämmitys tehokkaaksi

 

Puulämmitys on Suomessa perinteinen lämmitysmuoto. Nykyisin sitä käytetään pääasiassa täydentävänä lämmityksenä. Puulla lämmitettäessä on huolehdittava siitä, että polttopuu on riittävän kuivaa. Parasta olisi, jos voisit aina polttaa ylivuotisia puita eli niitä, jotka ovat olleet pilkottuina ja suojassa sateelta yli vuoden.
Poista tuhkat pesästä säännöllisesti ja viimeistään silloin, kun tuhka nousee arinaan asti. Älä ahda pesää aivan täyteen. Alussa on parempi polttaa pieniä klapeja. Ensimmäisen pesällisen jälkeen voit laittaa tulipesään hiukan järeämpääkin puuta, mutta tee se vasta sitten, kun ensimmäinen pesällinen on palanut hiillokseksi.
Nykyisin suositellaan, että puut sytytetään päältä eikä alta. Päältä sytytettäessä savukaasut palavat paremmin ja päästöt ovat ensimmäisen pesällisen alkuvaiheessa pienemmät.

Huolla öljylämmitystä säännöllisesti

 

Öljylämmitys on Suomessa erittäin yleinen lämmitysmuoto. Öljylämmityksen ongelma on se, että järjestelmää ei huolleta riittävän usein. Kunnon huollolla voit säästää lämmityskuluissa jopa 10–30 prosenttia. Öljylämmityskattila kestää jopa 20–25 vuotta, mutta poltin saattaa kulua loppuun jo 15 vuodessa. Jos kattila ja poltin ovat vanhaa tekniikkaa, ne kannattaa uusia jopa aikaisemmin. Nykyiset polttimet toimivat tehokkaammin kuin vanhat mallit.
Puhdista kattila säännöllisesti. Poista sisäseinistä noki, jotta tuli lämmittää kattilaa mahdollisimman tehokkaasti. Noki eristää, ja siksi jo millin nokikerros pannun sisäseinissä voi lisätä energiankulutusta viidellä prosentilla.
Pidä öljypolttimen suutin mahdollisimman pienenä. Vaihda se kerran vuodessa tai ainakin joka toinen vuosi. Pieni suutin pidentää polttimon käyntiaikaa, mikä parantaa hyötysuhdetta. Jatkuvasti käyvä poltin kärsii vähemmän kuin poltin, joka syttyy ja sammuu jatkuvasti.

Säiliöauto

Tarkkaile öljypolttimen ilmansaantia. Voit päättää oikean ilmamäärän tarkkailemalla liekin ja piipusta nousevan savun ulkonäköä. Harmaa tai musta savu viittaa liian pieneen ilmamäärään, jolloin palaminen on epätäydellistä. Liekki on silloin hiukan punertava ja liekkien kärjet ovat melkein mustat. Jos liekki on lyhyt ja valkoinen, saa poltin liian paljon ilmaa. Silloin piipusta tuleva savu on käytännössä näkymätöntä, mikä tietää sitä, että piipusta karkaa liikaa lämpöä. Ilmamäärä on oikea silloin, kun liekki on yhtenäinen ja punakeltainen. Piipusta tulevan savun pitäisi näkyä hiukan.

Öljypolttimen savukaasujen lämpötilan tulisi olla pannun ja piipun liitäntäkohdassa 160–200 asteen tienoilla. Korkeammat lämpötilat päästävät lämpöä harakoille, kun taas alle 110 asteiset savukaasulämpötilat aiheuttavat piipussa syöpymis- ja kosteusongelmia. Jos öljykattilassa käytetään sähkövastuksia, muista sulkea kaikki pellit ja luukut, sillä muuten ilma kulkee pannun läpi ja piipusta ulos, mikä jäähdyttää kattilaa. Piipun voi tuulettaa avaamalla nokiluukun.
On myös hyvä pitää kattilan lämpötila oikeissa arvoissa. Tavallisesti lämpötila on noin 80 astetta, jotta saadaan riittävästi tarpeeksi lämmintä vettä. Jos kuitenkin voit pudottaa kattilan lämpötilaa hiukan, lämpöhäviöt vähenevät.
Kattilan lämpötila ei saa kuitenkaan laskea alle 60 asteeseen, koska silloin veden bakteerikanta lisääntyy merkittävästi. Jos kattilan lämpötila on alle 70 astetta, vaarana on savukaasujen kondensoituminen savupiipussa. Öljylämmityksen lisälämmöksi voit harkita aurinkolämpöä.

Paksu eristekerros vähentää lämmityskustannuksia

 

Vielä 1960-luvulla rakennettiin taloja, joissa oli kymmenen sentin purutäyte seinissä ja ehkä hiukan paksumpi kerros välikatossa. Silloin ei vielä tarvinnut ajatella tulevia korkeita energianhintoja. Energiakriisi 1970-luvun alussa muutti kaiken. Kymmenen sentin eristyskerros ei uusissa taloissa enää riitä. Vanhoja taloja on kuitenkin edelleen paljon käytössä, eikä niiden eristystä ole rakentamisen jälkeen välttämättä parannettu ollenkaan.
EristysJos välipohjassa on alle 30–35 sentin purukerros, sen lisäämistä kannattaa harkita ensimmäiseksi. Eristekerros saisi mielellään olla jopa 50 senttiä. Jos nykyiseen tilaan voi lisätä eristettä helposti, pitää muistaa, ettei eristä väärin. Parasta on lisätä samantyyppistä ainetta kuin alkuperäinen eriste. Hyviä aineita sahanpurun täydennykseksi ovat puukuitu, kutterinpuru ja muut vastaavat tuotteet. Jos purujen päälle laittaa villaa, saattaa eristeaineiden saumakohtaan syntyä kosteutta. Esimerkiksi välikaton eristyksen lisääminen 20 sentistä 50 senttiin voi säästää lämmityskuluissa vuositasolla keskimäärin 2 000 kilowattituntia.
Eristeen lisääminen ulkoseiniin vaatii jo hiukan enemmän suunnittelua ja muutoksia rakennuksessa. Eristeet voi lisätä joko sisä- tai ulkopuolelle, mutta silloin tarvitaan jo asianmukaiset luvat ja ammattilainen tekemään työt.

Hanki lämmönsäätöjärjestelmä

 

Asunnossa on kaikkein miellyttävintä, kun lämpötila pysyy mahdollisimman tasaisena. Tästä vastaavat erilaiset säätöjärjestelmät. Niiden pitää ottaa huomioon, paistaako aurinko ikkunoista ja onko talo täynnä ihmisiä. Usein vanhat säätöjärjestelmät toimivat liian hitaasti, jolloin lämpötila ehtii nousta liian korkeaksi, ennen kuin lämmöntuotto lakkaa. Säätöjärjestelmän avulla voidaan säätää lämpötilaa myös vuorokaudenajan mukaan.
Lämmönsäätely säästää energiaa  Mahdollisimman tarkka säätöjärjestelmä ottaa huomioon ulkolämpötilan ja jokaisen huoneen lämpötilan erikseen. Tarkalla säädöllä voit myös säätää huoneiden lämpötilat juuri sopiviksi. Jo yhden asteen alentaminen synnyttää vuositasolla merkittäviä säästöjä. Lisäksi säätöjärjestelmän pitää olla niin helppokäyttöinen, että jokainen osaa käyttää sitä.
Tiivis talo estää lämmön karkaamisen
Paljon lämpöä karkaa suoraan ulos. Siksi talon pitäisi olla mahdollisimman tiivis ja ilmanvaihdon hallittu. Tarkista ikkunoiden ja ovien tiiviys ja uusi tarvittaessa tiivisteet. Jos asunnon ilmanvaihto on painovoimainen, huolehdi kuitenkin siitä, että korvausilmaa tulee riittävästi. Voit esimerkiksi jättää ikkunan yläreunan tiivisteestä palan pois.
Lasipintojen lämpöhäviöiden vähentäminen on jo työläämpi urakka. On arvioitu, että jopa 25–35 prosenttia lämmöstä voi karata ikkunoiden kautta. Lämpöhäviöitä voi pienentää vaihtamalla vanhat ikkunat uusiin tai lisäämällä kaksinkertaisiin ikkunoihin kolmannen lasin. Ennen talvea kannattaa tarkistaa ikkunoiden kunto ja tiivistää tarvittaessa. Voitele ikkunoiden salpamekanismi ja kokeile, että salvat vetävät ikkunat kunnolla kiinni. Jos karmin ulkopuolelta vetää, voit irrottaa vuorilaudan ikkunan ympäriltä ja tarkistaa, onko karmin ulkopuoli tiivis.

Kilpailuta sähköyhtiöitä

 

Sähköyhtiöiden kilpailutus on ollut mahdollista kuluttaja-asiakkaillekin jo vuodesta 1998. Siitä huolimatta kilpailutus on Suomessa vielä lapsenkengissä.
Tarjouspyyntö  Sähköntoimittajan vaihtamiseen ei liity riskejä. Pistorasiasta tulee samaa sähköä tauotta, vaikka sähköyhtiötä vaihtaisikin. Sähköyhtiöt eivät kilpaile laadulla, vaan hinnalla. Sähköntoimittajien kilpailuttaminen onkin helppoa, koska silloin vertaillaan vain hintoja.
Sähköyhtiö ei saa vaihdon takia veloittaa mitään erillisiä palvelumaksuja, kuten mittarinlukumaksua. Maksuttomuuden edellytyksenä on, että edellisestä vaihdosta on kulunut vähintään vuosi.
Lisää tietoa sähköyhtiöiden kilpailutuksesta löytyy Internet-sivuilta muun muassa osoitteista www.vaasaemg.com sekä www.energiamarkkinavirasto.fi.

Yhdistele erilaisia lämmitystapoja

 

Jos nykyinen lämmitysjärjestelmäsi perustuu vain yhteen lämmönlähteeseen, kannattaa selvittää, olisiko mahdollista monipuolistaa lämmitystä. Tutki, saisiko asuntoosi lisättyä puulämmityksen. Se ei tarkoita välttämättä isoa varaavaa takkaa ja piippua, vaan tarjolla on myös kevytratkaisuja ja valmiita piippuja. Piipun voi asentaa myös seinän ulkopuolelle. Jos talossa on avotakka, kannattaa sen hyötysuhdetta parantaa luukullisella takkasydämellä, jonka ansiosta kaikki lämmin ilma ei karkaa suoraan piipusta ulos.
Etenkin sähkölämmitteisiin taloihin voi olla järkevää hankkia ilmalämpöpumppu. Se toimii tarvittaessa myös jäähdytyslaitteena, mutta silloin tietysti osa säästöistä häviää. Aurinkolämmön lisääminen nykyiseen vesikiertoiseen järjestelmään voi olla hankalaa, mutta jos muutenkin uudistat lämmitysjärjestelmää, selvitä, voisitko lämmittää esimerkiksi kesän käyttöveden aurinkoenergialla.
Jos talossa on öljykattila, tutki, voiko öljypolttimen tilalle hankkia pellettipolttimen. Pelletti on kotimainen biopolttoaine, eikä sen hinta ailahtele yhtä paljon kuin öljyn hinta.