Tarkista kotisi sähkölaitteiden ja lämmityslaitteiden turvallisuus

Lämmitys

Kaikille luvallisista huoltotöistä kannattaa tehdä vain varmasti osaamansa. Sähköasennustyöt kuuluvat ammattilaiselle, mutta jokainen voi vaikuttaa kotinsa sähköturvallisuuteen. Laitteiden kunnossapito sekä oikea sijoitus ja käyttö edistävät turvallisuutta. Sähköasennukset kuluvat käytössä ja vaativat seurantaa ja ammattilaisten tekemää huoltoa.

Jaa sosiaalisessa mediassa

Suurin osa sähkötapaturmista johtuu viallisista tai väärin korjatuista laitteista, huolimattomuudesta tai lasten leikeistä. Näitä tapaturmia enemmän sattuu tulipaloja, jotka ovat lähtöisin sähkölaitteista tai sähköasennuksista. Etenkin vanhat asennukset kannattaa tarkastuttaa aika ajoin ja aina muuttaessa vanhaan asuntoon. Jokainen voi myös tarkistaa, onko kodin sähköasennuksissa silmämääräisesti havaittavia vikoja.

− Kytkimet, pistorasiat ja keskukset on pidettävä kunnossa ja vialliset vaihdettava. Näin voi pienentää sähkötapaturmien ja ‐palojen riskiä. Vaaran merkkejä ovat mm. palaneelta haiseva laite, laitteesta kuuluva sirinä, kuumentuva pistotulppa tai pistorasian halkeama, Sähköinfo Oy:n tekninen asiantuntija Timo Ylinen sanoo.

Vikavirtasuojakytkimen toiminta tulee tarkistaa säännöllisesti. Koestuksen jälkeen vikavirtasuojakytkin käännetään I‐asentoon.

Tavallinen sähkönkäyttäjä voi esimerkiksi

  • huolehtia käyttöympäristön turvallisuudesta (pöly, roskat, palavat materiaalit, kosteus)
  • vaihtaa sulakkeen, lampun ja loistelampun sytyttimen
  • korjata yksivaiheisen jatkojohdon
  • vaihtaa sähkölaitteen rikkoontuneen yksivaiheisen liitäntäjohdon ja pistotulpan
  • liittää sisustusvalaisimen valaisinliittimellä, ns. sokeripalalla
  • irrottaa jännitteettömien pistorasioiden ja kytkimien kannet esim. maalaamisen ajaksi ja vaihtaa rikkoutuneet kannet
  • asentaa pienoisjännitteiset laitteistot (esim. aurinkopaneeli‐, tai valaisinjärjestelmät) ohjeiden mukaisesti

Asukas voi myös korjata sähkölaitteiden mekaaniset osat, kuten vaihtaa pesukoneen letkun ja purkaa jännitteettömiksi tehdyt sähköasennukset. Sähkölaitteisiin kohdistuvat työt on yleensäkin tehtävä jännitteettömiin laitteisiin. Ennen työn alkua sähkö katkaistaan pääkytkimellä, poistamalla sulakkeet tai irrottamalla pistotulppa pistorasiasta.

Yleisiä laitekohtaisia ohjeita:

Tarkista, että pistotulpassa tai jatkopistorasiassa ei ole halkeamia eikä niistä ole irronnut palasia, johto ei ole irtoamassa tulpasta ja että pistorasiassa tai ‐tulpassa ei ole palaneita kohtia.

Jatkojohdon rakennetta ei saa muuttaa viilaamalla tai vaihtamalla tavallisen tulpan tilalle suojamaadoitettu tulppa. Viallista sähköjohtoa ei saa paikata, vaan se on vaihdettava uuteen.

Ulkona käytettävien sähkölaitteiden on oltava suojaeristettyjä, suojamaadoitettuja tai pienoisjännitteellä toimivia. Sähkölaitteita ei saa säilyttää kosteissa tiloissa. Ulkovarastossa säilytettävät sähkölaitteet saattavat vaurioitua pakkasen vaikutuksesta.

Ilman sähköalan ammattitaitoa asukas ei saa tehdä mitään kiinteitä sähköasennuksia (esim. kiinteä valaisin, peilikaappi).

− Joitakin pieniä huoltotoimia voi tehdä myös asukas, jolla ei ole vaadittua ammattitaitoa. Edellytys on, että hän tietää, mitä tekee ja noudattaa turvallisuusohjeita. Ellei ole varma taidoistaan, on syytä tilata ammattilainen paikalle, Ylinen muistuttaa.

Pientalon lämmityslaitteita voi huoltaa rajallisesti

Viimeistään syksyn lähestyessä on aika tarkistaa lämmityslaitteiden kunto. Tiettyjä asioita asukas voi tehdä itse, mutta osa on hyvä jättää ammattilaisille. Jotkut toimet ovat luvanvaraisia eli niitä ei missään tapauksessa saa tehdä itse. Jos tekee tällaisia huoltotöitä tai teettää niitä asennusliikkeellä, joilla ei ole viranomaisten lupaa, vahingon sattuessa vakuutusyhtiö voi rajoittaa korvauksia eivätkä laitevalmistajan takuut ole voimassa.

Vesikiertoisessa keskuslämmityksessä kannattaa tarkistaa verkoston paine. Jos paine on pudonnut eikä missään putkistossa ole ollut näkyviä vuotoja, on tarkastettava paisunta‐astian ja varoventtiilin kunto.

Osaava henkilö voi tehdä tämän itse, mutta niiden vaihtoon tarvitaan usein ammattilainen.

− Jos lämmitysverkosto on kunnossa, tarkastetaan lämmönlähteen viimeisin huoltopäivä. Samalla laitteistoon voi tehdä sallitut huoltotoimet. Suositeltu huoltoväli on yleensä 1−2 vuotta, toteaa Lämmitysenergia Yhdistyksen tekninen asiantuntija Billy Sierman.

Laitteen valmistajan ohjeet kannattaa lukea

Öljypolttimelle asukas saa tehdä vain valmistajan käyttöohjeessa mainitut toimenpiteet. Yleensä se tarkoittaa jonkin osan tai kokonaisuuden puhdistusta. Polttimen suuttimen vaihto on annettava hyväksytyn asennusliikkeen asentajan tehtäväksi. Mitään muutakaan polttimen osaa, johon tarvitaan työkaluja, ei saa itse edes irrottaa. Myös lämmityskattilan puhdistuksessa noudatetaan tarkoin valmistajan ohjeita. Mitään ylimääräisiä kikkoja ei kannata yrittää.

Lämpöpumppulaitteistossa on tärkeää, että lämmönkeruupuoli on kunnossa. Ilma‐vesilämpöpumpussa ulkoyksikön täytyy saada vapaasti ilmaa. Kannattaa siis tarkistaa, ettei esimerkiksi jokin köynnöskasvi ole vallannut laitetta. Maalämpöpumpussa tarkastetaan keruupiirin nestemäärä ja mahdollisesti keruupiirin paine valmistajan ohjeiden mukaisesti. Lisätietoa saa laitteen asentaneelta liikkeeltä.

− Näiden toimien lisäksi laitteistoon ei muuten saa kajota. Lämpöpumppuja saa huoltaa vain kylmäpätevyyden omaava henkilö, joka toimii Tukesin rekisteröimässä yrityksessä.

Lämmönjako tapahtuu lämmönsäätimellä. Lämmönsäädön asukas hoitaa itse, ellei huoltosopimusta ole. Sen säätämistä ei rajoita muu kuin oma asumismukavuus ja lompakko. Väärillä säädöillä saadaan helposti tuhlattua rahaa, kun taas tarkka ja asiasta kiinnostunut voi säästää huomattavasti. Nykyisin esimerkiksi lämpöpumppujen säätölaitteet ovat kuitenkin monimutkaisia. Jos on epävarma osaamisestaan, on hyvä pyytää ammattilaista tekemään säädöt.

Lisätietoja sähköturvallisuudesta saat sähköliikkeistä ja sähköalan ammattilaisilta, jakeluverkkoyhtiöiltä tai Turvatekniikan keskuksesta, www.tukes.fi.

Jokavuotinen Toukotalkoot‐kampanja muistuttaa asumiseen liittyvistä helpoista tarkistus‐ ja huoltotoimista. Nämä toimet ovat asukkaan omalla vastuulla, ja ne lisäävät asumisen turvallisuutta, terveellisyyttä, energiatehokkuutta ja mukavuutta. Toukotalkoot järjestetään kuudetta kertaa. Mukana on viisi valtakunnallista rakentamisen ja asumisen yhteisöä:

Suomen Kiinteistöliitto ry, Turvallisuus‐ ja kemikaalivirasto (Tukes), Sähkö‐ ja teleurakoitsijaliitto STUL ry, Suomen Omakotiliitto ry ja Lämmitysenergia Yhdistys ry.

Lue lisää kodin pienistä huoltotoimista ja lataa tarkistuslista sivuilta www.toukotalkoot.fi.

Julkaisuun liitetyt avainsanat:

huolto lämmitys lämmityslaitteet sähkö sähkölaitteet sähköturvallisuus turvallisuus


Artikkelin aiheeseen liittyviä yrityksiä: