Rakennusmateriaalien kykyä eristää lämpöä kuvataan U-arvolla eli lämmönläpäisykertoimella. Se kertoo, miten paljon tehoa tarvitaan pinta-alaa kohti, jotta saavutetaan tietty lämpötilaero sisä- ja ulkotilan välille. Mitä pienempi U-arvo, sitä parempi lämmöneristyskyky.

U-arvo ilmaistaan watteina neliömetriä ja kelviniä kohti, W/m²K.

Uusien määräysten mukaan puolilämpimien tilojen ulkoseinien U-arvon on oltava vähintään 0,26 W/m²K. Ikkunoiden ja ovien vähimmäisvaatimus on 1,4 W/m²K, yläpohjan ja ulkoilmaan rajoittuvan alapohjan 0,14 W/m²K. Hirsiseinän U-arvon on oltava vähintään 0,60 W/m²K.

Lisätietoa U-arvoista: Ympäristöministeriö www.ymparisto.fi sekä Suomen rakentamismääräyskokoelman osasta C3, Rakennusten lämmöneristys.