Tuulettuvan alapohjan eristäminen
Lämmin ilma pyrkii, kuten tiedetään, nousemaan ylöspäin. Mutta jos ilman vapaa virtaus on estetty, lämpöä pyrkii menemään myös alapohjan eli lattian kautta alaspäin, tässä tapauksessa ns. tuulettuvaan alapohjaan. Rossilattia eli tuulettuvan alustan päällä oleva lattia pitää siis myös eristää asianmukaisella tavalla.
Tuulettuvan alapohjan tarkoitus on todella olla tuulettuva eli lattian alla pitäisi olla kohtuullinen ilmavirtaus, joka vie pois sekä maaperästä nousevan kosteuden ja kaasut (radon!) että lattian läpi lämpimän vuotovirtauksen mukana tulevan kosteuden. Tuulettuva alapohja pitää siis rakentaa ja eristää teoriassa liki samalla tavalla kuin ulkoseinä.

Tuulettuvan alapohjan rajapintoina on yleensä sokkeli. Jotta alapohja tuulettuisi riittävän hyvin, sokkelin ainakin kahdella sivulla pitää olla tuuletusaukko (G). Huonoissa tuuletusoloissa tuuletusaukkoon pitää liittää ilmanvaihtoa tehostava hormi.

Lattia on rungon (C) varassa. Runko voi koostua puupalkeista, joita voi olla myös ristikkäin, tai liimapuusta, teräspalkeista jne. Lattian verhouksena on vankka laudoitus tai levytys (A). Koska myös lattian läpi voi tapahtua vuotovirtausta, sekin on varustettava höyrynsululla, joka asennetaan lattialaudoituksen/levytyksen alle (ei näy piirroksessa).
Riittävä eristeratkaisu saadaan piirroksen mukaisella rakenteella, jossa lattian kannatinpalkit (C) ovat 150 mm leveitä ja niiden väli täytetään yhtä paksulla villalla (D) tai 2 x 75 mm villalla.

Kannatinpalkkien alapintaan kiinnitetään ristiin lisärunko (E), jonka korkeus on vähintään 50 mm, mutta saa olla enemmänkin. Tämän rungon väli täytetään taas villaeristeellä (F) ja alapuolelta kaiken päälle naulataan tuulensuojalevy (B), joka on bitumilla imeytettyä (musta) tai lahonsuoja-aineella (vihreä) käsiteltyä huokoista kuitulevyä. Tuulensuoja kyllä kantaa eristeet, mutta varmuuden vuoksi päälle voisi naulata harvalaudoituksen.

Taas pitää muistaa, että tekijän kannalta helpompia ja nykyaikaisempiakin ratkaisuja on. On mm. runkolevyä, joka toimii myös tuulensuojana. Runkolevy kiinnitetään naulausvälikkeillä, joten erillisen rungon asennus jää pois. Se säästää aikaa ja aineita. Runkolevyjä (tuulensuojalevyjä) on eri paksuuksia välillä 3070 mm.