Määräykset tiukentavat talojen energiamääräyksiä 30-40 prosenttia nykyisestä tasosta. Uusien määräysten arvioidaan nostavan rakentamiskustannuksia 2-6 prosenttia.

Määräysten myötä Suomi siirtyy matalaenergiatalorakentamiseen. Suoraa sähkölämmitystä rajoitetaan, lisäksi kunnille annetaan valtuuksia vaatia kiinteistöjä liittymään kaukolämpöön. Vain matalaenergiatalot ovat jäämässä tämän ulkopuolelle.

Seinien eristemäärät nousevat nykyisestä 160 millimetristä 280 millimetriin ja tämä taas johtaa kaksikerroksisten eristeiden käyttöön. Suuria haasteita on ulkonurkkien suunnittelu, kun talon rakenne paksunee tuntuvasti.

Lämmönläpäisevyyttä tarkoittavat U-arvojen (W/m2K) pitää tulla selvästi alas. Vuonna 2010 U-arvojen on oltava enintään seuraavan suuruiset: ikkunat 1.0 (nyt 1,4), ovet 0,7 (nyt 1,4), maata vasten oleva alapohja 0,14 (nyt 0,24), yläpohja 0,09 (nyt 0,15) ja seinät 0,14 (nyt 0,24).

Ikkunapinta-ala saa olla enintään 15 %, eli sama kuin tällä hetkellä.

Seuraava, 20 prosentin kiristys on luvassa vuonna 2012. Silloin tavoitellaan energiatehokkuudessa jo lähes täysin ilman ostoenergiaa lämpiävien passiivitalojen tasoa.