Suomessa jo yli 600 000 lämpöpumppua

Lämmitys

Lämpöpumput ottavat 4 TWh/a lähilämpöä, uusiutuvaa energiaa, talojen ympäriltä, kalliosta, maasta tai ilmasta. Lämpöpumppusijoituksen tuotto on useimmiten yli 10 % / vuosi. Lue lisää!

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lämpöpumppuala kasvoi vaikka uusien talojen sekä saneerausrakentaminen laski voimakkaasti, ilmenee Suomen Lämpöpumppuyhdistys SULPUn vuoden 2013 tilastoista. Suomalaiset sijoittivat vuonna 2012 lämpöpumppuihin noin 400 miljoonaa euroa ja erittäin kannattavasti. Sijoituksen tuotto on useimmiten yli 10 % /vuosi.

Lämpöpumppujen vuosittaiset kokonaismyyntimäärät kuluttajahinnoin.

Ulkoilmavesilämpöpumppujen myyntivolyymit kasvoivat viime vuonna 30% ja ilmalämpöpumppujenkin parin prosentin verran vaikka näiden lämpöpumpputyyppien päämarkkina, rakennusten saneeraus, meni alaspäin kymmeniä prosentteja. Huomattavaa oli myös, että kiinteistökohteisiin kuten öljy-/sähkölämmitteiset rivi- ja kerrostaloihin, teollisuus- ja kauppakiinteistöihin asennettiin jo yli 1000 lämpöpumppua.

Omakotirakentajista yli puolet valitsee maa- tai poistoilmalämpöpumppuratkaisun


Toimitetut ja laskutetut lämpöpumput Suomessa.

Omakotitalojen rakentamismäärät laskivat voimakkaasti viime vuonna. Maalämpöpumppujen ja poistoilmalämpöpumppujen myyntimäärät kärsivät tästä kuitenkin varsin maltillisesti. Rakentajistahan jo yli puolet valitsee taloonsa maa- tai poistoilmalämpöpumppuratkaisun.

Vaikka rakennusvolyymin laskemisen vuoksi noin 1500 lämpöpumpun potentiaali katosi, näkyi se poistoilmalämpöpumppumyynnissä vain 2 %:n ja maalämpöpumpuissa vajaan 5 % laskuna. Lämpöpumppujen markkinaosuus pientalorakentajien lämmitystapavalinnoissa siis kasvoi selvästi.


Lämpöpumppujen kokonaismäärän kehitys 1996-2013

– Suomalaiset sijoittavat lämpöpumppuihin vuosittain jo 400 miljoonaa euroa. Syy on selvä. Sijoituksen tuotto on useimmiten yli 10 % /vuosi. Nykyisillä korkokannoilla ja energian hinnoilla lämpöpumppuinvestointipäätöksen tekemättä jättäminen olosuhteissamme on käytännössä vain tiedon puutetta, toteaa SULPUn toiminnanjohtaja Jussi Hirvonen.

Tutkimus lämpöpumppujen kokonaisvaikutuksista talouteen ja päästöihin

Säästyneen polttoaineen vaikutus Suomen kauppataseeseen on jo nyt merkittävä. Suurin potentiaali kuitenkin on vasta avautumassa. Erinomaisesta investoinnin kannattavuudesta huolimatta 220 000 öljylämmittäjästä, yli 100 000 vesikiertoisen sähkölämmityksen käyttäjästä vasta 8 000 vaihtoi viime vuonna lämmityksensä lämpöpumppuun.

SULPU teetti riippumattoman tutkimuksen kokonaisvaikutuksista kauppataseeseen, yksityiseen, valtion ja kunnan talouteen, työllisyyteen sekä CO2-päästöihin, mikäli nämä kaikki öljy- ja vesikiertoiset sähkölämmitykset vaihdettaisiin lämpöpumppuihin. Saavutettavissa olevat 3 miljardin säästöt, 260 miljoonan vaikutus kauppataseeseen ja muut tutkimuksen tulokset ovat luettavissa osoitteessa www.sulpu.fi .

Lämpöpumput paikallista lähienergiaan

Lämpöpumput ovat erittäin kilpailukykyisiä tulevassa lähes 0-energiarakentamisessa ja lämmitysjärjestelmien saneerauksissa. Lämpöpumput ovat paikallista lähienergiaa. Lämpöpumput tarjoavat samoilla laitteistoilla myös jäähdytyksen rakennuksiin ja leikkaavat CO2-päästöjä.

– Alalle on helppo ennustaa voimakkaan kasvun vuosia. Vuonna 2020 meillä tulee olemaan miljoona lämpöpumppua, jotka tuottavat uusiutuvaa energiaa noin 8 TWh/a, mikä tulee vastaamaan 15 % Suomen EU uusiutuvan energian velvoitteista. Lämpöpumppujen lisääntyminen tulee näkymään luonnollisesti öljyn käytön vähenemisenä. Mutta maamme runsaan sähkölämmityskannan saneerauksen vuoksi myös lämmitykseen käytetyn sähkön kulutus alenee, visioi Jussi Hirvonen SULPUsta.

 

Lähde: Suomen Lämpöpumppuyhdistys SULPU ry

 

Voisit olla kiinnostunut myös näistä aiheista:

energian säästö lähilämpö maalämpö poistoilmalämpöpumppu


Artikkelin aiheeseen liittyviä yrityksiä: