Piippukin kaipaa huoltoa

Lämmitys
Vanha rapautunut piippu saattaa olla turvallisuusriski. Omakotiasuja tekee viisaasti pyytäessään nuohoojalta arvion piipun kunnosta. Piippu ei ole ikuinen.

Tunnollinen nuohooja ilmoittaa asiakkaalle heti huomattuaan ongelmia piipussa. Piipussa voi olla esimerkiksi halkeamia ja sen sisäpinta voi olla rapautunut. Vanhasta tiilipiipusta voi jopa irrota tiilenpaloja, jotka hormiin pudottuaan heikentävät vetoa.

Piipun kunnostuksessa on yleensä valittavana kaksi tapaa. Piippuun voidaan ensinnäkin laittaa haponkestävästä teräksestä tehty sisäpiippu, tai toinen tapa on pinnoittaa hormi sisältä erityisellä massalla.

Ennen kuin mistään korjaustoimenpiteistä päätetään, on syytä selvittää hormin rikkoutumisen ja vuotojen syyt. Hormin vaurioitumisen syynä voivat olla joko veden tai savukaasujen sisältämien syövyttävien aineiden kondensoituminen hormin sisäpinnalle, hormin yläosan ulkopuoliset pakkasvauriot tai erilaiset mekaaniset vauriot.

Suurin ongelma savuhormien kestävyyden kannalta on kosteuden ja syövyttävien savukaasujen kondensoituminen hormin sisäpinnalle. Kondensoituminen ei useimmiten ole vaaraksi hyvälaatuiselle poltetulle tiilelle, mutta muurauslaastiin sen vaikutus on suuri. Laastin sisältämä kalkki muuttuu sen vaikutuksesta kipsiksi, mikä aiheuttaa hormin saumojen rapautumista. Veden kondensoituminen hormin sisäpinnalle alkaa, kun pinnan lämpötila alittaa vesikastepisteen.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Hormin pinnalle tiivistyvä vesi ja savukaasujen sisältämät syövyttävät aineet, kuten rikkihappo, imeytyvät hormirakenteisiin. Hormi voi rapautua myös ulkopuolelta, sillä hormirakenteisiin joutunut vesi voi jäätyessään rapauttaa piipun yläosan ulkopinnan tiiliä.

Lämmitystapa vaikuttaa menetelmään.

Piipun kunnostusmenetelmä valitaan tapauskohtaisesti eikä menetelmillä ole suurtakaan hintaeroa. Hintaan vaikuttavat hormin pituus ja mahdolliset hankalan hormin aiheuttamat lisätyöt.

Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että puulämmitteisen tulisijan hormiin soveltuu parhaiten keraaminen pinnoitus, sillä sisäputki pienentää hormin sisäpinta-alaa niin paljon, ettei hormi enää jaksa vetää. Pinnoitus on paras menetelmä myös silloin, kun savuhormin käyttötarkoitus muuttuu ilmanvaihtohormiksi. Vanhat muuratut hormit ovat sen sijaan usein liian suuria nykyaikaisille öljy- ja maakaasupolttimille. Kun rakennukseen vaihdetaan uusi kattila, hormin pinta-alaa täytyy yleensä pienentää. Paras korjausmenetelmä on tällaisissa tapauksissa haponkestävän putken käyttö. Hormin pinta-ala pienenee, savukaasujen nopeus kasvaa ja hormin sisätilan lämpötila kasvaa vähentäen syöpymisen vaaraa.

Korjausmenetelmää valittaessa täytyy huomioida myös hormin asettamat vaatimukset. Loivat mutkat voidaan usein käsitellä pinnoittamalla hormia avaamatta, kun taas taipuisakin teräsputki jää usein hankaamaan mutkakohtaan. Pinnoitusta voidaan käyttää jopa 25 metrin pituisissa hormeissa, kun taas teräsputkimenee sisään tätä pitempäänkin hormiin, mikäli se on suora.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Pinnoitus on menetelmänä varsin yksinkertainen. Ensin hormi puhdistetaan huolellisesti. Sitten vedetään asennuslaitteella tulenkestävää keraamista massaa hormin sisäpinnalle. Pinnoitusmenetelmän etuna on se, että hormiin tarvitaan aukko yleensä vain sen juurelle, sillä kaikki muu voidaan tehdä piipun huipulta käsin. Jos hormissa on huomattavia mutkia, reikiä saatetaan joutua piikkaamaan muuallekin kuin hormin juureen.

Eskon Oy on yritys, joka tekee horminkunnostuksia sekä sisäpiippu- että massapinnoitusmenetelmällä.

– Keraamisen massan käyttö on sikäli parempi kuin sisäpiippu, sillä hormin koko pysyy samana eikä veto siten heikkene, toteaa Eskon Oy:n asiantuntija Sauli Suomalainen.

Massa myös vahvistaa itse piippua, mitä putki ei tee. Hormin pinta-alan pysyessä samana sen veto vaan paranee.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Suomalainen kertoo, että keraamisen massan käyttö on sveitsiläinen keksintö 1950-luvulta, mutta Eskon on kehittänyt oman Mordax-massan. Pinnoituksessa käytetty keraaminen massa saadaan piipun sisäpintaan juuttikankaalla päällystetyllä, hormin kokoisella ja muotoisella teräsharjalla, jota vedetään piipun hormissa alhaalta ylös. Samalla piippuun kaadetaan asennusmassaa, jonka laite levittää hormin sisäpinnoille.

Massa sekoitetaan paikan päällä. Mordax on ainoa kotimainen massa, joka on tarkoitettu nimenomaan hormien korjaamiseen.

 Toimenpide toistetaan, kunnes pinnoitekerroksen paksuus on noin 5-10 millimetriä. Yleensä pinnoituskertoja on kahdesta kolmeen.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

– Pinnoittamisen kannalta on parempi, että piippu on hiukan karheammassa kunnossa. Massa tarttuu paremmin karheaan pintaan kuin aivan sileään tiileen.

Piipun kunnostuksessa on tärkeätä tietää mitä tekee.

 Suomalaisen mukaan piipun kunnostuksessa on oltava tarkkana, että tekee juuri oikein.

– Asiakkaalta pitää ottaa tarkasti selville esimerkiksi käytettävä polttoaine. Palava puu tarvitsee isomman hormin kuin öljy. Tästä syystä on tiedettävä, käyttääkö asukas esimerkiksi kaksoiskattilassa puita.

Öljykattilan hormiin voidaan laittaa hormia pienentävä putki, mutta puulla lämmitettäessä pitää muistaa, että hormin halkaisijan pitäisi yleensä olla vähintään 160 milliä.

Jos hormiin laitetaan liian pieni putki, veto ei ehkä riitä palavalle puulle, ja sen jälkeen asiakas valittaa.

– Keraamista massaa käytettäessä ei ole edellä mainittua riskiä.

Suomalainen muistuttaa myös, että käyttö pitää piipun kunnossa.

– Käyttämätön piippu on aina riski. Se rapautuu helpommin, ja kun piippua otetaan käyttöön pitkän tauon jälkeen, pitää varmistaa, ettei piippuun ole tullut esimerkiksi halkeamia tai ettei siellä ole esimerkiksi linnunpesää.

Piipun sisään katsottaessa rapautumisen voi huomata esimerkiksi siitä, että reunat alkavat pyöristyä. Jos huomaa lohjenneita tiilenpaloja, kannattaa tilata asiantuntija paikalle.

Piippuun kannattaa siis katsoa.

Lisätietoa piipun kunnostuksesta:

  • Eskon Oy, www.eskon.fi
  • Jalopiippu Oy, www.jalopiippu.fi
  • RPA-savupiiput Oy, www.rpa.fi
  • Schiedel, www.shiedel.fi

Piipun pinnoituksen työvaiheet kuvina:

↑ Piippu tarkastetaan ennen toimenpidettä sekä alhaalta että ylhäältä.

↑ Hormin pinnalle tiivistyvä vesi ja savukaasujen sisältämät syövyttävät aineet, kuten rikkihappo, imeytyvät hormirakenteisiin.

↑ Massauslaite levittää keraamisen massan piipun hormin reunoille.

↑ Tällaiselta piippu näyttää valmiina.