Lämpöpumppuja alettiin asentaa rakennuksiin kuitenkin vasta 1920-luvulla. Niitä alettiin käyttää laajamittaisesti toisen maailmansodan aikana Sveitsissä, kun sota aiheutti maahan hiilipulan. Öljykriisi vuosina 1979 ja -80 herätti kiinnostuksen uudelleen, mutta vasta viime vuosien energiahintojen voimakas nousu on nostanut erilaiset lämpöpumput suuren mielenkiinnon kohteeksi.

Lähde: Rae Perälä: Lämpöpumput – Suomalainen käsikirja aikamme lämmitysjärjestelmistä, Alfamer Oy 2009