Suomessa lämmityskattiloiden energiatehokkuustarkastuksia on tehty vapaaehtoisina viime vuoden alusta lähtien. Energiatehokkuustarkastus on kattilan hyvän toimivuuden ja tehokkuuden tae. Tarkastus on kaikkein kustannustehokkainta tehdä määräaikaishuollon tai nuohouskäynnin yhteydessä, jolloin sen kustannus näkyy laskussa käytettynä työtuntina. Tarkastus voidaan tehdä mihin aikaan tahansa vuodesta.

Vapaaehtoisesta tarkastuksesta hyötyvät eniten lämmityskattiloiden omistajat ja käyttäjät. Tarkastukset tehostavat huoltoa, ja kattilan käytettävyys ja käyttöikä kasvavat. Kattilan omistaja säästää rahaa ja energiaa. Lämmityksen aiheuttamat hiilidioksidipäästöt vähenevät ja lisäksi voi olla varma lämmityslaitteiden hyvästä toiminnasta. Niin uudet kuin vanhatkin laitteet kannattaa tarkastuttaa.

Lämmitysenergia Yhdistys ja Suomen Nuohousalan keskusliitto ovat kouluttaneet kolmisensataa tarkastajaa, joista pääosa on öljylämmitysalan asennus- ja huoltoliikkeiden henkilöitä ja noin kolmannes nuohoojia. Koulutetuista on noin 130 hakenut ja saanut sertifioinnin. Luettelo sertifioiduista tarkastajista löytyy verkkosivulta www.lammitysenergia.fi

Kattilatarkastuksessa tarkastetaan kattilan, polttimen ja apulaitteiden kokonaisuus. Näin varmistetaan laitteiston toiminnan optimaalisuus. Myös palamisen laatu, tehokkuus ja hyötysuhde selvitetään mittausten avulla. Mittaustulosten ja tarkastukseen liittyvien havaintojen perusteella kartoitetaan mahdolliset säätöjen ja laitteistojen parannustarpeet. Lisäksi kattilan, polttimen, savuhormin, säätölaitteiden ja tuloilmajärjestelyjen sekä polttoainejärjestelmän ja mittareiden kunto tarkastetaan ja arvioidaan silmämääräisesti.

Lämmityskattiloiden energiatehokkuustarkastukset perustuvat EU-direktiiviin. Direktiivi velvoittaa jäsenvaltiot lisäämään energiatehokkuutta joko pakollisin määräaikaistarkastuksin tai neuvonnalla. Ympäristöministeriön yli-insinööri Pekka Kalliomäki kertoo, että Suomi on päätynyt neuvontamenettelyyn ja vapaaehtoisiin tarkastuksiin paremman kustannustehokkuuden perusteella.

Suomessa on noin 250 000 öljylämmitteistä pientaloa. Lisäksi öljylämmitystä on rivi- ja kerrostaloissa, joten tarkastusten kohdejoukko on suuri. Tarkastukset koskevat sekä uusia että vanhoja kattiloita.

Lämmityskattiloiden vapaaehtoiset tarkastukset ovat osa vuoteen 2016 voimassa olevaa työ- ja elinkeinoministeriön, ympäristöministeriön ja öljyalan toimijoiden solmimaa Höylä III energiatehokkuussopimusta. Höylä III:n tavoitteena on parantaa lämmitysnesteiden käytön energiatehokkuutta.

Lähde: Motiva.fi.