KSS Energian mittaushistorian mukaan vuonna 2005 sähköä kului talossa 19 434 kWh. Se jälkeen kulutus oli 21 500 kW tuntumassa vuosina 2006–2008. Ennustettu kulutus on sähkölaitoksen arvion mukaan lievässä nousussa, jolloin sähkölasku määräytyisi 22 330 kWh mukaan.

Noin kaksi kolmasosaa talon energialaskusta kertyy lämmityksestä ja lämpimän käyttöveden tuottamisesta. Kolmannes eli noin 7 000 kWh sähköä vuodessa menee siis kaikkeen muuhun.

Talon sähkönkulutusta pyritään pienentämään sekä talon energiatehokkuutta että asumistottumuksia muuttamalla.