Lämpökamera saa talon seinät puhumaan
Tuntuuko lämmityslaskusi kohtuuttoman suurelta? Lämpökuvaus on lahjomaton keino selvittää, karkaako lämpöä ja rahaa harakoille.
TEKSTI KYÖSTI SUOLANEN
PIIRROS ANSSI KERÄNEN
 
Lämpökameran kuva paljastaa nopeasti ja luotettavasti rakenteiden poikkeavat pintalämpötilat. Ammattilaiselle pintalämpötiloista syntyvä ”lämpökartta” kertoo, antaako se aihetta lisäselvityksiin mahdollisten lämpövuotojen osalta.
 
Lämpökuvaus on yksi keino, kun selvitetään kokonaiskuvaa rakentamisen laadusta. Talon ja sen rakenteiden pitää vastata sitä, mitä ostaja tai rakennuttaja on ostanut tai olettanut saavansa.
 
Mikäli kylmyys ja veto tuntuvat lisääntyvän ilmojen viiletessä, syy kannattaa selvittää. Ongelmana voivat olla paitsi ilma- ja lämpövuodot tai kylmäsillat, myös puutteellinen lämmitys ja ilmanvaihto.
 
Lämpökuvauksesta lisäsilmä laadunvalvontaan
Energiaa harakoille syytävän talon ongelmaa ei kannata ratkaista lisäämällä lämmitystä. Rakenteiden ja eristeiden pitävyys on syytä selvittää. Myös mahdollisen peruskorjauksen suunnittelussa lämpökuvaus voi joissakin tapauksissa olla paikallaan. Se auttaa mahdollisten vuotokohtien löytämisessä ja esimerkiksi lattian lämpökaapelien paikallistamisessa.
 
Lämpökuvauksen käyttö asuntokauppojen yhteydessä on tällä hetkellä melko harvinaista. Sillä selviäisi kuitenkin usein sellainen piilovika, joka voi jäädä pintapuolisessa kuntotarkastuksessa havaitsematta. Nämä ovat juuri niitä asumismukavuuteen ja kustannuksiin liittyviä tekijöitä, joiden tarkastamisessa lämpökuvaus on omiaan.
 
Rakentamisen laadunvalvonnassa lämpökuvaus on jo nyt yksi merkittävä työkalu. Muutamat isot rakennusyhtiöt ja osa kunnallisista rakennuttajista kuvauttavatkin kohteensa ennen luovutusta.
 
Vuodesta 2004 lähtien lämpökuvaajat ovat voineet hankkia VTT:llä rakennusten lämpökuvaaja-sertifioinnin. Sertifioituja kuvaajia velvoitetaan säilyttämään kaikki kuvamateriaali kahden vuoden ajan. Dokumentaatio on tallennettava sellaisessa alkuperäisessä muodossa, josta se voidaan tarkistaa.
 
Kuluttajan on syytä olla tarkkana. Kokeneiden ja asiansa osaavien kuvaajien rinnalla on joukko kokemattomia toimijoita. Lämpökameroiden hintojen laskeminen madaltaa alalletulokynnystä. Koulutuksen ohella kaivataan käytännön kokemusta.
 
Kuluttajallakaan ei ole omakotitalon rakennuttajana tai saneeraajana mitään estettä sisällyttää jo urakkasopimukseen lausetta kohteen lämpökuvaamisesta ennen luovutusta. Kuvauksen ohjeet löytyvät myös RT-kortista.
 
Jos rakentaja suhtautuu lämpökuvaukseen kielteisesti, syy kannattaa selvittää. Ehkä rakentaja ei uskalla antaa työnlaatua tarkasteltavaksi. Toisaalta lämpökuvaus on vieras menetelmä monelle kokeneellekin rakentajalle.
 
Asiantuntijoina toimivat VTT:n tutkija Timo Kauppinen ja Antti Pajula Varsinais-Suomen Lämpökuvauksesta.
 
Muista!
Myös terveysviranomainen auttaa
Jos asunnon ilma on kylmyyden, vedon tai kosteuden takia terveydelle haitallista, kannattaa kääntyä terveysviranomaisen puoleen.
 
Tarkastajat käyvät tarvittaessa toteamassa asunnon olosuhteet. Käynnin perusteella voidaan antaa korjaussuositus, asunto määrätä korjattavaksi tai määrätä jopa asumiskieltoon. Tarkastajat eivät tutki laatua, vaan valvovat asuntojen terveellisyyttä. Ympäristöministeriön mukaan huono sisäilma aiheuttaa vuosittain Suomessa noin kolmen miljardin euron kokonaiskustannukset.
 
Sisäilman lämpöoloihin vaikuttavat rakennuksen vaippa sekä ilmastointi- ja lämmitysjärjestelmä. Hyvin suunnitellussa ja rakennetussa talossa sisäilma säilyy lämpimänä ja raikkaana myös silloin, kun sää vaihtelee rajusti.
 
Lämpökuvausraportti on työkalu
Infrapunasäteilyn hyödyntämiseen perustuvaa lämpökuvausta voidaan käyttää monella tavalla. Sen avulla voidaan etsiä kadonneita ihmisiä ja sitä voidaan käyttää teollisuus- ja asuinkiinteistöjen tutkimus- ja kunnossapitotehtävissä.
 
Lämpökuvauksessa käytetään ns. mittaavaa lämpökameraa, jonka ilmaisin muuttaa kohteen lämpösäteilyvoimakkuuden lämpötilatiedoksi. Rakennus kuvataan yleensä sisäpuolelta, jolloin ulko- ja sisälämpötilan eron on oltava vähintään 10, mieluiten kuitenkin 20 astetta. Paras ajankohta kuvaukselle on loppusyksyn ja alkukevään välissä. Kuvauksia tehtäessä tila voidaan myös alipaineistaan.
 
Lämpökuvaukset tehdään kaksivaiheisina: normaalitilassa ja alipaineessa. Oleellista on, että lämpökuvaus antaa luotettavaa tietoa mahdollisten jatkotoimien pohjaksi. Työn tilaajan kannalta vähintään yhtä oleellinen vaihe on lämpökuvauksen raportointi. Lämpökuvausraportissa on oltava olosuhde- ja yhteenvetotiedot. Raportin täytyy selvittää mahdolliset ilma- ja lämpövuodot, lämpötilat ja muut huomioita vaativat kohdat. Keskikokoisen omakotitalon yksivaiheinen lämpökuvaus raportteineen maksaa noin 400–800 euroa. Kaksivaiheisen kuvauksen hinta on lähes kaksi kertaa yksivaiheista kalliimpi.
 
Milloin lämpökuvaus on paikallaan?
  • Asunnossa on kylmää ja vetoista.
  • Epäilet, että asunnossa on ilma- tai lämpövuotoja tai kylmäsiltoja.
  • Epäilet puutteita vaipassa tai eristyksessä.
  • Haluat selvittää saneerausrakentamisen, kuten ikkunaremontin, laadun.
  • Kartoitat korjaustarvetta ja haluat paikallistaa muun muassa lämmityskaapelit.
  • Haluat varmistaa uudisrakentamisen laadun.