Ilma-vesi-lämpöpumpun avulla voidaan lämmittää myös käyttövesi.

Ilma-vesilämpöpumppu on uusin lämpöpumpputekniikkaa hyödyntävä lämmitysratkaisu. Ilma-vesilämpöpumppu ottaa lämmitysenergiaa ulkoilmasta ja siirtää sen vesikiertoiseen lämmitysjärjestelmään. Sillä voidaan lämmittää myös lämmin käyttövesi.

Ilma-vesilämpöpumppu toimii samalla periaatteella kuin muutkin lämpöpumput. Koska ilma-vesilämpöpumppu tuottaa vähiten energiaa silloin kun lämmitystarve on suurimmillaan, järjestelmä tarvitsee rinnalleen täydelle lämmitystarpeelle mitoitetun toisen lämmitysjärjestelmän. Yleensä varajärjestelmänä käytetään ilma-vesilämpöpumpun omia sähkövastuksia, joilla lämmitystarve katetaan kovimpien pakkasten aikana.

Puun käyttö kovien pakkasten aikana on tehokas tapa vähentää ostettavan sähköenergian määrää.

Ilma-vesi-lämpöpumpun etuna maalämpöpumppuun verrattuna on halvempi hankintahinta. Se voidaan myös asentaa sellaisiinkin kohteisiin, joihin maalämpöpumpun asennus ei maaperän laadun takia ole mahdollista. Ilma-vesilämpöpumppu voidaan asentaa helposti myös olemassa olevaan taloon, joko vanhan lämmitysjärjestelmän tilalle tai sen rinnalle.

Ilma-vesilämpöpumpun vuotuinen keskimääräinen lämpökerroin on noin 2 eli se tuottaa 2 kilowattituntia lämpöä jokaista käyttämäänsä sähkökilowattituntia kohti.

Lähteet

Suomen Lämpöpumppuyhdistys ry, www.sulpu.fi
Motiva, www.motiva.fi
Kuluttajavirasto, www.kuluttajavirasto.fi
Lämpöpumput-info, www.lampopumput.info
Turvatekniikan keskus, www.tukes.fi