Poistoilmalämpöpumppu kytketään ilmastoinnin poistoilmaan, josta otetaan hyödyksi huoneista poistuva lämmin ilma. Poistoilmalämpöpumpulla lämmitetään myös käyttövesi.

Poistoilmalämpöpumppu ottaa lämmön ilmanvaihdosta. Poistoilmalämpöpumppu kytketään ilmastoinnin poistoputkeen. Siinä se ottaa talteen ulos puhallettavan sisäilman lämmön. Tämä järjestelmä ei ole sama kuin ilmanvaihdon lämmön talteenottojärjestelmä (LTO), vaikka se toimiikin samantapaisella periaatteella.

Poistoilmalämpöpumppu siirtää poistoilmasta otetun lämmön joko tuloilmaan, lämpimään käyttöveteen tai vesikiertoiseen lämmitysjärjestelmään. Poistoilmalämpöpumpulla voidaan myös viilentää sisäilmaa.

Poistoilmalämpöpumppu huolehtii talon huonetilojen lämmityksen lisäksi ilmanvaihdosta ja lämpimän käyttöveden tuottamisesta. Kaikkea talon tarvitsemaa lämpöä poistoilmalämpöpumpulla ei voida tuottaa. Suuren lämmitystarpeen aikana loppuosa tuotetaan poistoilmalämpöpumpun sähkövastuksilla.

Talossa, jossa on poistoilmalämpöpumppu, kannattaa polttaa pakkasilla puuta, koska se pienentää ostettavan sähköenergian määrää. Poistoilmalämpöpumpulla saavutetaan noin 40 prosentin säästö verrattuna suoraan sähkölämmitykseen.

Poistoilmalämpöpumpun hankintahinta on selvästi alempi kuin esimerkiksi maa- tai ilma-vesilämpöpumpuilla. Poistoilmalämpöpumppu soveltuu hyvin pienehköihin omakotitaloihin.

Lähteet

Suomen Lämpöpumppuyhdistys ry, www.sulpu.fi
Motiva, www.motiva.fi
Kuluttajavirasto, www.kuluttajavirasto.fi
Lämpöpumput-info, www.lampopumput.info
Turvatekniikan keskus, www.tukes.fi