Nuohouksen tärkein tehtävä on poistaa savuhormeihin ja tulisijoihin kertyvä palamisjäte, jotta säästytään tulipalon vaaralta.

 Tulisijan nokeentuminen liittyy epätäydelliseen palamiseen ja aiheutuu yleensä huonosta polttoaineesta ja väärästä palamisilmamäärästä. Noki on palamatta jäänyttä hiiltä, joka saattaa pahimmassa tapauksessa aiheuttaa nokipalon. Nuohotussa tulisijassa polttoaine palaa paremmin, puhtaammin ja pidempään, ja öljylaskukin on pienempi.

Jotta ei tarvitse työntää päätä piippuun, kerrottakoon että terveessä hormissa ei ole minkäänlaista pikikerrosta, ainoastaan harmaata pölymäistä nokea ohuelti.

”Pientalokattiloissa jo ohutkin nokikerros kattilan tulipinnoilla nostaa lämmityksen energiakulutusta viidestä prosentista (lentotuhka) – 15 prosenttiin (kiinteä pikeentymä). Kolmen tuhannen öljylitran vuosikulutuksella tämä merkitsee 150 – 450 öljylitran säästöä vuodessa”, toimitusjohtaja Juhani Jyrkiäinen Nuohousalan Keskusliitosta laskee.

Nuohooja käy omakotitalouksissa pääsääntöisesti kerran vuodessa. Nuohousasetuksen mukaan tulisijat ja savuhormit nuohotaan ja tarkastetaan omakotitaloissa vuosittain. Kesämökit nuohotaan kolmen vuoden välein, ja kolme vuotta käyttämättömänä ollut tulisija ja hormi on tarkastettava nuohoojalla ennen käyttöönottoa.

Useimmissa kunnissa on käytössä piirinuohousjärjestelmä, jolloin alueen pelastustoimi päättää montako nuohouspiiriä kunnassa on, ja hankkii nuohoojat piireihin. Muita tapoja ovat alueellinen nuohoustoiminta jolloin pelastustoimi palkkaa nuohoojat ja sopimusperusteinen nuohous, joka sallii rakennuksen omistajan sopivan nuohouksen itse pätevän nuohoojan kanssa.

Nuohooja työssäänJoskus postilaatikosta tipahtaa nuohoojan laittama lappu, että tulossa ollaan.

”Taajamissa ja maaseuduilla laitetaan joko viestiä etukäteen tai kierretään talosta taloon. Pohjoisessa, missä on pitkät välimatkat, nuohooja pirauttaa etukäteen onko isäntäväki kotosalla”, Jyrkiäinen kertoo.

Useimmat nuohoojat suorittavat myös ilmanvaihtojärjestelmien puhdistusta, tai osaavat ainakin neuvoa asiassa eteenpäin. Ilmanvaihtojärjestelmiä suositellaan puhdistettaviksi 5-10 vuoden välein. Lisäksi asukkaan tulisi itse vaihtaa ilmanvaihtokoneen suodattimet vuoden välein.

Liesituulettimen hormi kuuluu ilmanvaihtolaitteisiin, joita ei ole määrätty säännöllisesti puhdistettavaksi. Tätä kannattaa pyytää nuohoojalta erikseen.

”Rasvakanavan eli liesituulettimen hormin puhdistus on hankalaa mutta tärkeää. Hormiin kertyvä rasva on tulenarkaa ja luo turhaa palokuormaa talon rakenteisiin. Asukas voi itse vaikuttaa asiaan puhdistamalla liesituulettimen suodattimet säännöllisesti.”

Nuohouksesta saa tietoa www.nuohoojat.fi sekä alueen pelastusviranomaisilta.