Lämpöpumput alentavat Suomen sähkönkulutusta

Lämmitys
Lämpöpumput alentavat Suomen sähkönkulutusta
Suomen sähkönkulutuksen alenemisesta yli 2 % selittyy 650 000 lämpöpumpulla.

Suomen sähkönkulutuksen alenemisesta yli 2 % selittyy 650 000 lämpöpumpulla. 

Suomen sähkönkulutus on laskevalla käyrällä ollen 83 TWh/vuosi. Syitä on monia: laskusuhdanne, teollisuuden pahoinvointi, energiasäästö ja -tehokkuus, mutta myös lämpöpumppujen yleistyminen vaikuttaa alenemiseen.

Suomeen asennetulla 650 000 lämpöpumpuilla on n. 2-3 TWh/a alentava vaikutus sähkönkulutukseen, koska valtaosa lämpöpumpuista on asennettu sähkölämmitteisiin taloihin. Kun lämpöpumppuja on ryhdytty asentamaan myös öljylämmitteisiin taloihin (n. 30 000 kpl), on niiden ansiosta tuontiöljyn määrä laskenut lähes 100 miljoonaa litraa per vuosi. Näiden entisten öljylämmitteisten talojen lämpöpumppujen sähkönkulutuksen lisäys on vain 0,2-0,3 TWh/a, eli varsin pieni verrattuna lämpöpumpuilla saavutettuun sähkönkulutuksen alenemaan.

Tämä on kuitenkin vasta alkua. Suomessa on edelleen 700 000 sähkölämmitteistä taloa, ja öljyä palaa lämmityksen tarpeisiin 500 miljoonaa litraa vuodessa.

Ruotsissa asia ratkaistiin yksinkertaisesti. Ruotsalaiset poistivat polttoöljyn tuen 20 vuotta sitten. 300 000 öljykattilaa on vaihtunut uusiutuvaan energiaan, muun muassa 1,4 miljoonaan lämpöpumppuun. Lämmityssähkön kulutus on laskenut lähes puoleen, ja miljardin litran vuosittainen öljynkulutus on poissa.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Lähde: Suomen lämpöpumppuyhdistys Sulpu ry