Suomelan lomakepalvelu linkittää sinut edelleen lomakkeita ylläpitävien viranomaistahojen verkkopalveluihin.    

Ajoneuvon valmistajan/maahantuojan todistus (B508)    

   

Ajoneuvon valmistajan tai maahantuojan antama todistus, jossa tämä vakuuttaa valmistaneensa/maahantuoneensa kyseisen ajoneuvon. Todistusta tarvitaan kiinnitysrekisteriin rekisteröitävien ajoneuvojen omistusoikeutta koskevassa selvityksessä. – [ Ajoneuvohallintokeskus AKE ]
linkki    

   

Ajoneuvoveron laskutussopimus – muutos (D601b)    

   

Oheisella lomakkeella on mahdollisuus ilmoittaa ajoneuvoveron laskutussopimukseen liittyvistä muutoksista (esim. yhteyshenkilön vaihtuminen). – [ Ajoneuvohallintokeskus AKE ]
linkki    

   

Ajoneuvoveron oikaisu-/palautushakemus (D605)    

   

Kyseisellä lomakkeella on mahdollisuus hakea veronoikaisua tai veronpalautusta ilmoittamalleen tilille. – [ Ajoneuvohallintokeskus AKE ]
linkki    

   

Ajoneuvoveron verovelvollisuuden siirto (D603)    

   

Ostajalla on myös mahdollisuus ottaa vastatakseen myyjän maksamattomasta verosta. Ostaja otaa tällöin yhteyttä Ajoneuvohallintokeskukseen, jolloin vero maksuunpannaan ostajalle myös myyjän omistusajalta. – [ Ajoneuvohallintokeskus AKE ]
linkki    

   

Asiakirjatilaus (B119)    

   

Ajoneuvojen asiakirjojen tai ajoneuvoliikennerekisteritietojen tilausta varten. – [ Ajoneuvohallintokeskus AKE ]
linkki    

   

Autokiinnityksen kuolettaminen ennen uuden vahvistamista (B509)    
Autokiinnityksen kuolettamista koskeva hakemus tilanteisiin, joissa halutaan samanaikaisesti vahvistaa kyseistä ajoneuvoa tai velallista koskeva uusi autokiinnitys. – [ Ajoneuvohallintokeskus AKE ]
linkki  
 
Autokiinnityksen kuolettamishakemus (B505)
 
Ajoneuvoon kohdistuvan autokiinnityksen kuolettamista haettaessa käytettävä hakemuslomake. – [ Ajoneuvohallintokeskus AKE ]
linkki    

   

Autokiinnityksen uudistamishakemus (B506)    

   

Ajoneuvoon kohdistuvan autokiinnityksen uudistamista haettaessa käytettävä hakemuslomake. – [ Ajoneuvohallintokeskus AKE ]
linkki        

Autokiinnityshakemuksen haltijavelkakirja (B504)
Alkuperäinen asiakirja,johon AKE:n kiinnitystä koskevat päätökset on kirjattu. (liite autokiinnityshakemukseen) – [ Ajoneuvohallintokeskus AKE ]
linkki    

   

Auton käyttötarveselvitys (VK AKAYTSEL)    

   

Korvauksen hakeminen sijaisauton käytöstä aiheutuneista kuluista valtion ajoneuvon aiheutettua liikennevahingon – [ Valtiokonttori ]
linkki    

   

Avustushakemus, vammaisten kuljetuskustannukset (Helsinki)

Vammaisten kuljetuskustannuksiin avustuksen hakeminen. – [ Helsingin kaupunki ]
linkki
EU-rekisterikilpien tilaus (B214)
Tällä lomakkeella voi tilata EU-rekisterikilvet ajoneuvon nykyiselle rekisteritunnukselle. Täytetty ja allekirjoitettu lomake viedään katsastustoimipaikalle. Tällä tilauslomakkeella ei voi tilata erityiskilpiä. – [ Ajoneuvohallintokeskus AKE]
linkki
Erityiskilpihakemus (B107)    

   

Ajoneuvoon voi hankkia erityiskilven, jonka kirjain- ja numeroyhdistelmän voi tietyin edellytyksin valita. Auton ja moottoripyörän erityiskilvessä voi olla kaksi tai kolme kirjainta ja enintään kolminumeroinen luku. – [ Ajoneuvohallintokeskus AKE ]
linkki    

   

Korvaushakemus petoeläimen liikenteelle aiheuttamasta vahingosta (VKV2002/2)    

   

Korvauksen hakeminen petoeläimen aiheuttamasta liikennevahingosta – [ Valtiokonttori ]
linkki    

   

Luovutuskirja (B122)    

   

Luovutuskirja täytetään ajoneuvon luovutuksen yhteydessä ja se jää myyjälle. Luovutuskirjan avulla myyjä voi osoittaa myynnin tapahtuneen, vaikka ostaja laiminlöisi rekisteri-ilmoituksen tekemisen. – [ Ajoneuvohallintokeskus AKE ]
linkki    

   

Markkinointikielto/Markkinointikiellon peruutus (B112)
Kieltää tieliikenteen tietojärjestelmässä olevien tietojen luovuttamisen suoramainontaan, puhelinmyyntiin ja muuhun suoramarkkinointiin, osoitepalveluun sekä markkina- ja mielipidetutkimukseen. – [ Ajoneuvohallintokeskus AKE ]
linkki    
Opetuskortti opetuslupalaisille (E504)    

   

Lomakkeelle merkitään annettu teoria- ja ajo-opetus. Opetuskortti on oltava täytettynä mukana teoria- ja ajokokeeseen mentäessä. – [ Ajoneuvohallintokeskus AKE ]
linkki    

   

Osaluettelo – henkilöauto (C115)    

   

Ajoneuvon osien alkuperää koskeva selvitys, johon liitetään selvitykset osien alkuperästä. – [ Ajoneuvohallintokeskus AKE ]
linkki    

   

Poikkeusluvan lupahakemus: ajoneuvon rakenne, varusteet tai käyttö tiellä (C101)    

   

Ajoneuvohallintokeskus voi myöntää poikkeusluvan ajoneuvon teknisistä vaatimuksista tai ajoneuvon käyttöä liikenteessä koskevista vaatimuksista. – [ Ajoneuvohallintokeskus AKE ]
linkki    

   

Rekisteröintiasetuksen 42 §:n mukaisen ajoneuvon rekisteröiminen (B507)    

   

Hakemus tieliikenteen ulkopuolella käytettävän kiinnityskelpoisen ajoneuvon rekisteröimiseksi autokiinnitystä varten. – [ Ajoneuvohallintokeskus AKE ]
linkki    

   

Siirtolupahakemus / Siirtovakuutushakemus (B401)    

   

Ajoneuvon tilapäistä käyttöä varten voidaan ajoneuvolle antaa siirtolupa ja siihen liittyvät siirtomerkit. – [ Ajoneuvohallintokeskus AKE ]
linkki    

   

Uuden kuljetusvälineen ostotiedot (9565v03.pdf)    

   

Tilisiirrolla maksetaan arvonlisävero toisesta EU:n jäsenvaltiosta hankitusta uudesta kuljetusvälineestä, silloin kun ostaja ei ole muusta toiminnasta arvonlisäverovelvollinen. – [ Verohallinto ]
linkki    

   

Vahinkoilmoitus, liikenne- ja autovahinko (4847)    

   

Vahinkoilmoitus, liikenne- ja autovahinko – [ Valtiokonttori ]
linkki    

Vammaisen pysäköintilupahakemus (V1)
Vammaisen pysäköintilupahakemus. – [ Poliisi ]
linkki